Tidligere denne uken ble Norge for andre gang i pandemien gjenåpnet. Men i motsetning til det Erna Solberg og Bent Høie foretok seg helt på tampen av sin regjeringsperiode i 2021, valgte statsminister Støre og hans statsråder en langt mer moderat gjenåpning. Flere nasjonale påbud ble beholdt - i tillegg til råd og anbefalinger som etter to år er nærmest selvsagt for de fleste.

Nå er tiden moden for at alle nasjonale påbud oppheves. Regjeringen bør nå ta steget fullt ut, og fjerne både meteren, munnbindpåbud og påbud om smitteisolasjon. De er alle unødvendige og for inngripende tiltak slik situasjonen ser ut nå.

Det er flere grunner til dette. Utgangspunktet for denne diskusjonen må være at terskelen for å legge begrensninger på enkeltpersoners liv skal være svært høy. Fordi vi i snart to år har levd med en pandemi, kan det oppleves som en normaltilstand at staten og regjeringen skal bestemme hva vi har lov til å gjøre. Det er en feil, og på mange måter farlig, konklusjon. Diskusjonen bør ikke handle om hvilke tiltak som kan oppheves - det er å snu «bevisbyrden» på hodet. I stedet bør den til enhver tid ta utgangspunkt i en normaltilstand helt uten restriksjoner, hvor man jevnlig må begrunne både nye og forlengede tiltak.

Det er disse begrunnelsene som nå mangler for å fortsatt praktisere inngripende nasjonale tiltak. Munnbind og meteren har trolig en effekt på makrotallene i samfunnet - i den forstand at smittetallene er lavere enn de kunne vært. Men vi snakker da om forskjellen på omtrent 25.000 smittede, slik vi nå ser daglig, og et enda høyere tall. Med en befolkning som stort sett er trippelt vaksinert, og en lite dødlig virusvariant, er ikke gevinsten av av restriksjonene som beholdes stor nok til å rettferdiggjøre inngrepene de utgjør.

Dessuten er det en høyst reell risiko for at befolkningens vilje til å følge råd og restriksjoner forsvinner. I starten av pandemien var begrunnelsen for tiltak forståelig for folk, fordi man evnet å slå ned smitten både lokalt og nasjonalt. Nå er det - i beste fall - snakk om makroforskjeller som for befolkningen blir helt abstrakte. Det kan raskt bryte ned folks respekt for nasjonale regler, en respekt vi trenger hvis det for eksempel skulle komme en ny og langt farligere virusvariant.

Statsminister Støre, kulturminister Anette Trettebergstuen og mange andre er nå helt åpen på at metern snart vil bli fjernet. FHI mener man i løpet av kort tid skal erstatte den forskriftsmessige plikten om isolasjon med et generelt råd om å holde senga. Lenge før koronaviruset kom til landet har folk holdt seg hjemme når de er syke. Slik situasjonen ser ut nå, er det godt nok at folk rådes til å følge sunn fornuft.