Fylkesordfører Tore O. Sandvik sitt utspill i Klassekampen 15. januar om ei rein Ap/Sp-regjering har ikke gått upåaktet hen – hverken blant aviskommentatorer eller andre politikere på venstresida. Mens Arbeiderpartiet byr opp Senterpartiet til flat tango i de indre gemakker, står fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og politisk venstreside igjen på dansegulvet i samfunnshuset.

Det bør ikke lenger være en stor hemmelighet at Rødt ønsker ikke bare et regjeringsskifte, men et reelt politisk skifte. Vi stiller oss undrende til Sandviks utspill, og innrømmer en viss skepsis til at ei ny regjering tungt forankra i sentrum vil føre til et politisk skifte som vanlige folk vil merke positivt på kroppen.

Les også

Skal Ap splitte opp arbeiderbevegelsen?

For all del, Sp har mye bra ved seg: EØS-motstanden har de til felles med både Rødt og SV, Per Olaf Lundteigen høster godord i fagbevegelsen, og Vedums latter er…vel, Vedums latter!

Ap har også mye bra politikk, i alle fall i retorikken. Ikke minst ønsker de selv å være en del av den politiske venstresida i Norge.

Og: Det er nettopp venstresida som vil sørge for det etterlengtede og sårt trengte retningsskiftet i norsk politikk – venstresida i Arbeiderpartiet, og SV og Rødt. Rødt har vært klare på at vi ikke vil gå inn i regjering, men at vi vil støtte ei som er forankra på venstresida. Det trengs ei regjering som vil ta et oppgjør med klasseskillene, med velferdsprofitørene, med anbudsutsetting av offentlige tjenester og med EØS-avtalens raserende virkning på norsk arbeidsliv. Den regjeringa er ikke ei som søker støtte til venstre den ene dagen og til høyre den neste.

Les også

Nød lærer Tore å fjerne en stol fra bordet

Vi har for øvrig liten tro på at Sandviks utspill skal bli en realitet, men tanken er interessant all den tid vi vet at Senterpartiet ikke ønsker et regjeringssamarbeid med SV. Nå er det foreløpig ikke avgitt en eneste stemme i årets stortingsvalg, så avgjørelsen er fortsatt opp til velgerne.

En regjering der SV er med, og et Rødt på vippen vil være den sikreste garantien for at valget 2021 skal bli et som fører til et politisk retningsskifte, der arbeidsfolk sine interesser ivaretas, der vi får en sosialt rettferdig klima- og miljøpolitikk, skattepengene går til å finansiere offentlige tjenester – ikke til privat profitt, og der EØS-avtalen for alvor settes på dagsorden.

De som står igjen på dansegulvet i samfunnshuset må bys opp til dans!