Flere fylkeslag i KrFU krever stans i vindkraftutbygging og nedbygging av norsk villmark

Bilde fra fylkesårsmøtet i Trøndelag KrFU, september 2020.

Bilde fra fylkesårsmøtet i Trøndelag KrFU, september 2020. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I KrF og KrFU har vi alltid sagt at vi ønsker at jorden skal overleveres i bedre stand til den neste generasjonen, enn da vi fikk den. Det er ikke enkelt, men vi tror det kan skje. Den klart største trusselen mot biologisk mangfold er menneskeskapte arealforandringer. Dette truer ni av ti truede arter. Økosystemene svekkes når en art forsvinner, derfor er det viktig å bevare alle arter. Derfor sier vi i Trøndelag KrFU at all vindkraftutbygging på land må stanse nå og at konsesjoner må trekkes tilbake!

Oppsetting av en ordinær vindturbin på 200 meter høyde krever i snitt 800 meter vei og minst en halv fotballbanes oppstillingsplass per turbin. Dette utgjør store inngrep i den norske villmarka. Under 10 prosent av Norges areal er villmarkspregede områder, og det minker dramatisk hvert år. Europas siste villmark må beskyttes. Flere vindkraftverk og kraftledninger gjør det motsatte. Lokaldemokratiet og miljøfaglige råd må derfor tillegges større verdi i fremtiden når nedbygging vurderes.

Hvert år dreper vindturbiner millionvis av innsekter og fugler, som er livsviktige for å få økosystemene til å gå rundt. Derfor har naturen en egenverdi, som bør ivaretas. Vindkraftutbyggingen har også store konsekvens for reindriften. Samene på Sør-Fosen har mistet en tredjedel av vinterbeiteområdene. De får økonomisk kompensasjon, men det gjør det ikke mulig å ha like mange rein der. Derfor må vi stoppe inngrep som setter reindriftsnærigen i fare.

KrFU lytter oppmerksomt når miljøorganisasjoner sier at trusselen mot naturen er minst en like stor trussel som global oppvarming. Vi mener at man på ingen måte kan sette sårbare og verdifulle naturområder og norske økosystemer i fare.

Vindturbiner etterlater også et klimaavtrykk. Ved å bygge å gjøre industrielle inngrep i naturen, setter vi de naturlige CO2-lagringsmekanismene i naturen ut av spill. Hvert år tilsvarer dette 10 prosent av Norges CO2-utslipp, samt at man mister fremtidig lagring. At dette tillates viser svakheter ved dagens konsesjonssystem, hvor rådene fra de som kjenner mekanismene i naturen ikke blir lyttet til.

Etter initiativ fra Trøndelag KrFU har vi nå fått med oss fylkeslagene i Innlandet, Møre og Romsdal og Nordland på denne politiske uttalelsen. Dette sender et sterkt signal til KrFUs landsmøte, om at flere fylkeslag ønsker å ta vare på naturen i større grad, slik FNs klimapanel og forskere anbefaler. KrFU kan dermed bli ett av de første ungdomspartiene som sier et tydelig nei til vindkraft og nedbygging av norsk villmark.

Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken