Det oppleves svært krevende at vi igjen må mobilisere for flyruter og våre flyplasser. Direkteflyruta til Oslo var ei kommersiell flyrute med stort sett fulle fly før covid-19.

«- Inntil rammevilkårene bedres, og skattene og avgiftene eventuelt reduseres, vil det ikke bli et nytt tilbud om direktefly til Oslo», sier Widerøe til Namdalsavisa.

Jeg er enig i at dette kan oppleves som et politisk utspill fra tilbyderen, men hvis rammevilkårene ikke er noe av problemet, så skulle vel flyselskapene kunne slåss om å levere? Det er vel langt fra opplevelsen i dag.

Når et suksessfylt flytilbud forsvinner, vil det kunne bety en fare for flyplassenes eksistens. I en strukturreform fra 2015 konkluderte strategidirektør i AVINOR med at aktiviteten på kortbanenettet måtte økes, hvis ikke vil flyplasser bli nedlagt. Derfor var fortsatt FOT- ruter (statlig kjøpte ruter) ved siste anbudsrunde og direktefly til Gardermoen et solid grep for å styrke tilbudet, øke aktiviteten og dermed sikre flyplassene.

Det er greit å minne om hvorfor kortbanenettet ble bygget i 1960-70 årene. Målet var å imøtekomme kravet om infrastruktur ute i distriktene. Den gang ble det etablert et moderne tilbud som til tross for mangel av olje-penger, hadde stor og avgjørende politisk vilje bak seg til å få etablert. I dag har vi en moderne infrastruktur i våre flyplasser, men den politiske viljen til å opprettholde tilbudet mangler.

Senterpartiet vil legge tilrette for et styrket flytilbud på kortbanenettet.

I stedet for å bruke energi på å forsvare flyplassenes og aktivitetenes eksistens, skal vi bidra til utvikling av et framtidig, bærekraftig tilbud som skal sikre Namdalen og det øvrige distrikts-Norge de lange reiser ved hjelp av kortbanenettet.