NRK vurderer nå å flytte ut av sine lokaler på Tyholt i Trondheim. Statskanalen går nå aktivt ut på markedet og annonserer etter nye lokaler, «sentralt i Trondheim». I en annonse er statskanalen oppsiktsvekkende konkret, når de søker etter nytt husly «i aksen Trondheim-sentralstasjon - Midtbyen - Elgeseter - Lerkendal».

Det er lett å forstå at statskanalen vil bort fra gamle og slitne lokaler på Tyholt, et område som det neste tiåret vil være en gigantisk byggeplass i forbindelse med byggingen av nye Ocean Space Center. Men hvorfor i all verden skal det være en selvfølge at NRK Trøndelag må holde til i Trondheim, og attpåtil midt i Trondheim sentrum? Hvilke hensyn er det som ligger til grunn for denne spesifikke beskrivelsen av NRKs behov? Er det da også et mål at alle NRK Trøndelags ansatte skal bo i Trondheim?

Prosessen som nå gjennomføres oppsummerer på en utmerket måte problemet med hele den statlige lokaliseringspolitikken. Hver enkelt enhet sitter på sin egen haug og vurderer hva som er best for dem, helt uten et helhetlig samfunnsperspektiv. Spørsmålet blir da hvilke kriterier man legger til grunn. Er det hensyn knyttet til at ansatte skal ha en praktisk og attraktiv arbeidshverdag som er viktig, eller er det utøvelsen av NRKs virke som ligger til grunn. For hvis det er sistnevnte - muligheten til å drive god journalistikk i hele NRK Trøndelag, er det merkelig at utsikt til Trondheim Torg skal være et kriterium for noe som helst - med mindre man tror NRK Trøndelag er det samme som NRK Trondheim.

Trøndelag har nesten en halv million innbyggere - og 42.000 kvadratkilometer. Hvis NRK skal klare å speile fylket på en god måte, må de sette seg selv i en posisjon hvor de utsettes for andre impulser enn bylivet i Trondheim.

Det er aksen mellom Trondheim og Steinkjer som er Trøndelags hovedpulsåre. Nær midten av denne aksen ligger fylkets flyplass og kontakt med omverdenen - som attpåtil også er raskeste vei til både norddelen og sørdelen av fylket. Det er uforståelig at man ikke en gang skal vurdere om samfunnsoppdraget ville blitt bedre løst ved en flytting til for eksempel Stjørdal.

Dessuten er dette et spørsmål om sentralisering av statlige arbeidsplasser. Hvis ikke staten kan gå foran for å spre makt og jobber ut i landet, er det naivt å tro at noen andre kan gjøre det. Trondheim vil allerede vokse med rundt 2.000 innbyggere hvert år, og byens politikere og byråkrater kjemper en håpløs kamp mot økt biltrafikk, enormt press på offentlige tjenester og nedbygging av matjord. Er det virkelig viktig at NRK også sentraliserer seg selv til Midtbyen i Trondheim?