• REDAKSJONEN OPPLYSER OM AT DET ER AVDEKKET PLAGIAT I DETTE INNLEGGET. SE GJENNOMGANGEN HER.

Et herværende politisk parti har valgt «vanlige folk» som sitt slagord foran årets stortingsvalg. Det har medført at andre partier undrer seg om ikke også de er i kategorien vanlige folk?

Lenge var jeg overbevist om at jeg tilhørte folk flest. En innflytter fra byen til distriktet. En som liker idrett, spiser taco nesten hver fredag, sorterer søppel så godt jeg kan. En som unngår sokker i sandalene, stadig tenker på å trene litt mer enn hva som skjer i praksis, bruker for mye tid på mobilen og synes DDE er stødige karer. En som gleder meg over sommeren, og ellers har en lei tendens til å synes at mye var bedre før.

Utfordringen med begrepet «vanlige folk» er at det er praktisk umulig å gi en dekkende definisjon. Begrepet bygger på følelser og ikke på fakta. Det er veldig mange måter å vurdere hva som er «vanlig» eller «uvanlig», og det er stor sjanse for at resultatet blir forskjellig avhengig av hvilke kriterier man velger å legge i begrepet.

Bruker man inntekt som kriterium, så kan man ikke bare se på brutto inntekt for hver enkelt person. Hva man betaler i skatt, regionale kostnadsforskjeller, forsørgelsesbyrde med mere må tas med i betraktningen. Uten at noen hadde tenkt på det kan for eksempel velstående nullskatteytere bli å regne som «vanlige folk» – uten at det kanskje var tiltenkt?

Eller er folk flest de som ikke stoler på politikerne og det politiske systemet de snakker om? Eller er det kanskje bompengeopprørere, vindkraftdemostranter, klimaaktivister, bønder i distriktene eller de som finner grunner til å bekymre seg for at verden snart går under?

Se på meg, se på deg selv, se på alle andre og vi kan finne momenter som tilsier at vi er «vanlige folk» og samtidig kunne konkludere med at man faller inn under kategorien «uvanlige folk». Det eneste som er klart her er at dette tankesettet bidrar til å splitte vårt norske fellesskap. Den kanskje mest forvirrende beskjeden man kan få er å oppføre seg som «folk»!

Så kollegaer, kjære politikere: Engasjement er positivt, men hvis utgangspunktet er at politikerne setter spørsmålstegn ved alt som ikke går i deres favør, har vi et stort problem. Slip gjerne knivene i valgkampen, men fri oss fra påstandene om at det skal stå så ille til i fedrelandet for «vanlige folk».

Inntil videre konstaterer jeg meg at «folk flest» bor i Kina. Mange av dem er sikkert vanlige. Jeg undres hva de måtte tenke om elendighetsbeskrivelsen fra enkelte politiske parti. God valg!