Gå til sidens hovedinnhold

Folk på Heimdal frykter at en hovedsgodsterminal på Heggstadmoen vil ødelegge Heimdal som boområde

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I det siste har debatten om å etablere en hovedgodsterminal i Heimdal sentrum blomstret opp igjen. Dette har ført til at mange heimdalinger har engasjert seg, og sagt sin mening om utvikling av nærmiljøet på Heimdal. Næringslivet er også mer aktivt.

Knut Eriksmoen, adm.dir. og Norge-sjef i transportselskapet DB Schenker, skrev i sitt innlegg i Adressa 6. januar at «det er ikke det beste valget, men det er det valget vi har». Dermed har han fått lov til å definere at det ikke lenger et et valg om hvor den nye hovredgodsterminaen for Trondheimsregionen skal ligge.

Vi som bor på Heimdal er selvfølgelig ikke enig i dette, og har derfor reagert på dette.

Hvis vi flytter oss noen meter nordover fra Eriksmoens bedrift til Heimdal stasjon, er vi på et av Trondheims tettest befolkede boområder. I 2030 har «Byutredningen for Trondheimsområdet trinn 2» estmiert en folkemengde ca. 22 000 tusen meter fra stasjonen. Heimdal er en bydel i enorm vekst, og vil i de nærmeste årene fortettes. Det sier seg selv at det vil være vanvidd å tenke en ny hovedgodsterminal midt i sentrumsområdet nå.

I jernbaneverkets mulighetstudie viser de til at en hovedterminal må bygges under forutsetningen om at tog på hele 600 meter i full lengde skal kunne betjenes på terminalen. Det er også realistisk å tro at Bane nor vurderer å dimensjonere for tog på opptil 740 meter. Heggstadmoen omtales som en «sekketerminal», og ikke slik som det opprinnelig forslaget om termal på Torgård var tenkt, med et gjennomgående spor via en tunell i Vassfjellet.

Dette betyr at Heimdal stasjon, som ligger midt i Heimdal sentrum, vil bli skiftestasjon for disse enorme godstogene. Heimdal stasjon er ikke dimensjonert for dette i dag. Spor må utvides, og jernbaneovergangen mot nord, må utvides for få plass til et ekstra spor. Her er det allerede svært tett innpå den eksisterende og planlagt bebyggelsen i Sagapark.

Vi vet at godstog bråker adskillig mer enn passasjertog. En hovedgodsterminal på Heggstadmoen, vil sannsynligvis bety mye støy for alle som bor i område fra Sagaparken i Nord, til søndre del av industriveien. Antall godstog i Heimdal sentrum vil øke drastisk. Samlet vil støybilde av terminalen, sporskifting på Heimdal stasjon, og vogntogtraikk inn og ut av terminalen, sannsynligvis plage mange heimdalinger døgnet rundt. I tillegg kan vi regne med støy fra vedlikehold og snøbrøyting.

Alle som bor på Heimdal vet at snøbrøyting fra industriområdene høres godt gjennom husveggene. De forelagte støymålingene omfatter ikke alt dette, og gjelder i hovedsak beregnet støy fra et mulig terminalanlegg.

En godsterminal vil også virke negativt inn på prosessplan for Heimdal sentrum. Bygningsrådet vedtok i mai 2020 forslaget om å utarbeide en reguleringsplan for nordvestre del av Heimdal sentrum, og en byroms- og gatebruksplan. Planen tar også for seg en strategi for bevaring og stedsidentitet på Heimdal, inkludert en parkeringstrategi. For oss som bor på Heimdal er det viktig at det jobbes videre med utviklingen av vårt nærmiljø, og at det tas vare på kvalitetene i området.

Vi vil ha trygge boområder med lett tilgang til kollektive transportmidler. Vi vil ha et naturlig sentrumsområde som vi kan trives med, og som ivaretar identiteten. Heimdal har et svært godt potensiale til å bli en moderne og god bydel for mange flere av Trondheims befolkning i femtiden.

Vi må derfor stille vår lit til at våre folkevalgte også ser dette, og ser at omkostningen for innbyggerne på Heimdal blir alt for stor med en hovedgodsterminal på Heggstadmoen.

Kommentarer til denne saken