Gå til sidens hovedinnhold

Folk treng hus og hus treng folk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle trenger tak over hodet. I dag er det store økonomiske skillet i vennegjenger avhengig av om man kom seg inn på boligmarkedet. Siden Kåre Willoch deregulerte boligmarkedet på 80-tallet, har private boliger utviklet seg til et investeringsobjekt. En vanlig løsning på dette, er at rike foreldre kjøper ei leilighet i studentbyen som er stor nok til å leie ut til et par venner av ungdommene. Dette gir et veldig ulikt utgangspunkt når de skal skaffe seg bolig etter endte studier.

En av grunnene til at prisene har galoppert i sentrum, er at det er veldig lønnsomt å eie flere boliger. Et umusikalsk eksempel på dette, var da flere lot utleieboligene stå tomme under pandemien, og i stedet mottok krisepenger. Dette fører til at det så godt som umulig for single folk å skaffe seg tak over hodet. Det kreves også at man har fast jobb, og deltidsstillinger er upopulært blant bankene som tilbyr boliglån. Mulighet til å skaffe seg bolig er et eget argument for å lovfeste retten til 100 prosent jobb.

I tillegg er det en omvendt problemstilling i distriktene, der mange sliter med å få solgt boligen. Det kan være vanskelig å få lån i distriktene fordi banken ikke tror på prisvekst og fordi byggekostnadene overgår verdien av boligen.

SV mener at fellesskapet må ta ansvar for at alle får muligheten til å bo godt. Vi ønsker en boligpolitikk for alle, og en boligminister med hovedansvar for å sørge for dette. På samme måte som vi har en nasjonal transportplan, lanserer SV en nasjonal boligplan som tar hensyn til boligbehovet i hele landet, omtaler Husbankens rolle og løser boligutfordringene både i pressområder og distrikt.

Husbanken ble opprettet etter andre verdenskrig som en del av gjenreisinga. Husbankhusene fra 60- og 70-tallet er synlige i byggefelt i hele landet. Husbanken hjalp førstegangsetablerere med å finansiere bygging av hus. Fra slutten av 90-tallet fikk kommunene et tydeligere ansvar for å hjelpe vanskeligstilte med tak over hodet. Nå vil SV styrke Husbanken slik at den gjenreises som en motor i sosial boligpolitikk. Det må åpnes for at flere grupper får startlån, slik at også den også gjelder folk med betalingsevne, men som ikke har egenkapital. Dette vil være spesielt viktig i distriktene, fordi risikoen regnes som høy pga lav verdistigning. En styrking av startlånsordningen er god distriktspolitikk.

SV ønsker å skjerpe beskatning av sekundærboliger. Dette er både et tiltak mot eiendomsspekulasjon, men også et tiltak for å sikre at boliger på bygda først og fremst blir forbeholdt dem som bor og lever der. Blant til tiltakene for førstegangsetablerere er en regulering av bankenes kredittgiving, reduksjon av dokumentavgiften. Vi ønsker også at alle kommuner har en leie-til-eie-ordning.

Tida er inne for en boligminister og en nasjonal boligplan. Det skull bo folk i husan.

Kommentarer til denne saken