I likhet med mange i Lånke lærte jeg å gå på ski på Frigården, og har fortsatt fine turopplevelser her. Det er ikke mange andre turområder som betyr så mye for folkehelsa i Lånke som Frigården.

Frigården er et mye brukt område for friluftsliv, med gode naturopplevelser gjennom hele året. Det er flere skiløyper, akebakker og skihytte. Frigården er barnevennlig. Dessuten er det klatrefelt og fint terreng for orientering. Det er også flere turveier som leder til blant annet badeplasser om sommeren og islagte vann for å gå på skøyter om vinteren.

La ikke utbyggerne gjøre gull til gråstein

På torsdag skal kommunestyret i Stjørdal behandle et såkalt planprogram for utvidelse av Lauvåsen pukk og Stormyra næringsområde. Samtidig foreligger det planer om enda mer deponi («Hell miljøpark») og et stort testanlegg for kjøretøy («Smart Mobility Norway»).

Stjørdal SV mener det nå er nødvendig å sette ned foten slik at det som allerede er et presset naturområde ikke blir dominert av industri. Videre nedbygging av Frigården er å gjøre gull til gråstein. Derfor mener vi det beste for naturen og stjørdalssamfunnet er å avvise planprogrammet.

Leveområde for storsalamanderen

I vårt valgprogram vil Stjørdal SV arbeide for å:

  • Bevare Frigården i Lånke som natur- og friluftsområde.
  • Bevare og restaurere leveområder for storsalamander, Stjørdals nasjonale ansvarsart.

Stjørdal er blant de nordligste lokalitetene for storsalamander, som er en nær truet art og utpekt som Stjørdals nasjonale ansvar. Frigården er et viktig leveområde for storsalamanderen. På Frigården er det også er rikt fugleliv.

Ta internasjonale klima- og naturavtaler på alvor

Myr har stor betydning for naturmangfold og klima – som flomdemper, karbonlager og levested for mange arter av dyr og planter. Skal vi ta internasjonale klima- og naturavtaler på alvor – og det skal vi jo – må vi nettopp ta vare på slike områder som myrene på Frigården.

Det er på høy tid å bygge gang/-sykkelvei til Frigården langs Selbuveien fra Bjørgmyran. Planene for å utvidelser på Stormyra og andre nedbyggingsplaner vil derimot kraftig svekke verdien av å gå eller ta seg en sykkeltur til det som i dag er et fint og populært friluftsområde.