Gå til sidens hovedinnhold

For oss som er foreldre med barn i barnehagen ble vi virkelig tatt på senga da kommentaren fra formannskapsmøtet kom

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I avisene T-A og Innherred kunne vi som foreldre i Okkenhaug barnehage lese følgende uttalelse fra kommunestyrerepresentant Brustad (Sp) etter formannskapsmøte i Levanger kommune 18.11.2020:

«I debatten og forslaget fra Sp, KrF og Høyre ble det også åpnet for endringer i barnehagestrukturen, da Asbjørn Brustad nevnte et mulig kutt av to barnehager. Vi signaliserer med en gang at vi ikke rører skolestrukturen i denne valgperioden. Vi er mer på gli innen barnehager, hvor barnetallene går ned og vi har en delvis tilrettelagt struktur for kutt allerede, sa han. I debatten som fulgte var det barnehagen i Okkenhaug samt den nylig overdratte barnehagen i Mølnå i Markabygda som ble nevnt som aktuelle for overføring til større enheter på Frol og Bjørnang. – Det er bare tanker foreløpig, men det henger sammen med signaler vi får fra administrasjonen. Okkenhaug har lenge vært på agendaen for flytting til nye Frol barnehage, som vil få ledig kapasitet.[..]»

I forslag til budsjett 2021 og økonomiplan kan en lese under Omstillingstiltak:

«Det er behov for en helhetlig gjennomgang av barnehagestrukturen for de kommunale barnehagene. Gjennomgangen skal danne grunnlag for vurdering og politiske beslutninger om framtidas barnehagestruktur sett i sammenheng med det totale barnehagetilbudet i kommunen.»

For oss som er foreldre med barn i Okkenhaug barnehage ble vi virkelig tatt på senga da kommentaren fra formannskapsmøtet kom. Det har ikke vært noen som helst kommunikasjon ut til foreldregruppen om at Okkenhaug barnehage står på agendaen for flytting til nye Frol barnehage.

Det har faktisk blitt avkreftet når foreldre har henvendt seg til administrasjonen med spørsmål om Okkenhaug barnehage er tenkt inn i nye Frol barnehage.

Det har etter noen forespørsler kommet frem at utspillet til Brustad var noe prematurt, men ordene er sagt og usikkerheten er skapt. Er det noe snart fire år med en viss president over dammen har vist oss; så er det å gjenta det samme budskapet mange nok ganger, og folk begynner å tro på det.

Uansett hvor tullete det kan virke.

Foreldre skal like over nyttår ta viktige valg for sine barn når de søker plass for sine unge håpefulle i ulike barnehager. Vi som er foreldre med barn i Okkenhaug barnehage er ikke i tvil om hvor våre barn skal få ha sin barnehagehverdag. Når våre barn blir møtt med et smil av trygge, solide ansatte som veldig sjelden er syke, gjør det noe med våre barn og oss som foreldre. Faste og gode rutiner, god informasjon og inkludering av oss som foreldre øker tryggheten i enda større grad.

Trygge voksne gir trygge barn, og da mener vi at trygge voksne er både foreldre og ansatte. Våre barn er så heldige som får være med ut i Eventyrskogen hver uke. Der får de varm mat servert ved bålet. De får sove i hengekøye, de får stabbe og snuble i ulendt terreng, de får klatre i trær, løpe i skogen. Andre dager får de gå på besøk til gården som er barnehagens nærmeste nabo. Andre dager igjen går de til andre turmål. Vi som foreldre kan være trygge på at våre barn virkelig blir sett, og når vi henter våre små håpefulle får vi høre om alt det gode de har gjort i løpet av dagen. Dette gjør noe med små og store. Barnehagen er også veldig flink til å sende korte glimt av barnas hverdag i form av bilder og vi får lese om aktiviteter av pedagogisk art som er koblet opp mot rammeplanen i månedsbrevene.

Kvalitet i barnehagen er et viktig begrep for både profesjonelle ansatte og oss som foreldre. Allikevel kan det være ulik definisjon på hva kvalitet i barnehagen er og skal være. Profesjonen skal få redegjøre for sine vurderinger, men for oss som foreldre er vi først og fremst opptatt av at våre barn er trygge, at de har noen å leke med, at de blir møtt av forståelsesfulle voksne som møter barna våre med undring og glede. Ja, vi ønsker gjerne at de skal være glade i barna våre. Barn som er trygge og som opplever at de blir sett og verdsatt for dem de er, vil i større grad være mottakelige for språkgrupper, lekegrupper, samlingsstunder, eventyrstunder og lignende.

Dette er kvalitet for oss, og det er en opplevd kvalitet med det tilbudet vi har i dag.

Alle har vært igjennom ei spesiell tid i 2020. Korona har satt, og setter fortsatt sitt preg på hverdagen til alle. Våre små inkludert. Selv med godt smittevern er det ikke til å unngå at smitte kan komme inn i barnehagen. Fordelen med en mindre barnehage er at omfanget blir mindre i den totale sammenhengen enn om smitte hadde kommet inn i en stor barnehage. Det har en samfunnsøkonomisk gevinst ved seg.

Så tilbake til utspillet fra Brustad; vi som er foreldre med barn i Okkenhaug barnehage ønsker å få vite om hvilken agenda det vises til og hvilke signaler administrasjonen har gitt til politikerne. Vi tar det for gitt at Samarbeidsutvalget ved barnehagen blir en naturlig part i den forespeilede helhetlige gjennomgangen av barnehagestrukturen i Levanger kommune.

Vi i foreldregruppen har en klar oppfordring til fremtidige barnehageforeldre:

Søk om plass i Okkenhaug barnehage. Dere vil ikke angre på valget.

Vi nevner også i samme slengen; det er mange ledige hustomter i Kleivan boligfelt. Nye okkenhaugsbygg er hjertelig velkommen hit til bygda og barnehagen.

Kommentarer til denne saken