Gå til sidens hovedinnhold

For selvbestemmelse, ikke overprøving

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når kvinner opplever møtet med abortnemnda som en overprøving av et reflektert valg er det ikke nok å si «sånn skal det ikke være» – det er på tide å fjerne nemndene.

Den siste tida har det vært debatt rundt av abortloven. Flere kvinner har fortalt om sine møter med abortnemnd, de forteller om skam, ubehagelige og uverdige møter, og å føle seg liten.

Det utføres i dag svangerskapsavbrudd etter uke 18, som helsepersonell må være med på. De av oss som er helsearbeidere står i mange tøffe situasjoner, og for mange kvinner vil jordmor og lege være en god støtte i en situasjon der en ser seg nødt til å avbryte et svangerskap.

Det er usikkert hva det er Ingvill Dalseg mener som vil gjøre det verre å være jordmor når svangerskapsavbruddet er kvinnens valg uten overprøving i nemnd. Kanskje er ho bekymra for at det skal bli flere sene aborter, men det er ingenting som skulle tilsi dette. Flere land har abortgrenser som er senere enn den vi har i Norge. Sverige i uke 18 og Nederland i uke 22, for å nevne noen. Nederland, som har stor grad av selvbestemmelse, har også en av de laveste abortratene. Dersom vi ser på Norge ser vi også at aborttallene er fallende og at stadig flere tar abort tidligere. Det er altså ikke slik at kvinner ønsker å vente med å ta abort.

Det er ingenting som tilsier at gravide kvinner er mindre i stand til å vurdere etiske dilemma enn andre. Tvert imot vil ofte den gravide være fosterets beste forsvarer. I historiene flere kvinner har kommet med handler valget ofte om nettopp dette – hva vil være det beste for fosteret som de nettopp har fått vite at er alvorlig sykt.

I valget om en ev. senabort vil helsepersonell være viktige for å gi informasjon om alle alternativ, og for å kunne støtte kvinna i en vanskelig situasjon. Vi har full tillit til at kvinna selv kan ta valget som er rett for ho og fosteret i sin situasjon. Og vi har tillit til at helsepersonell vil bistå med den støtta og veiledninga som en trenger.

Når Ingvill Dalseg spør hvordan vi tenker at en senabort skal foregå så er svaret: akkurat som i dag. Men uten at en må stå skolerett foran en nemnd og oppleve at det blir satt spørsmålstegn ved ens evne til å ta egne valg.

Kommentarer til denne saken