(Trønder-Avisa)

Kaffen smaker ikke særlig godt når du leser historien om Tor Olav Finstad sin ferd i NAVs byråkratiske jungel. NAV innfrir ikke sitt samfunnsoppdrag – «å skape sosial og økonomisk trygghet». Hvert år forbitrer nav livet til nybakte foreldre i hele landet.

Både dagens og tidligere regjeringer ønsker at vi skal få flere barn, men de følger ikke opp ønskene med politikk!

Jeg vil at det skal være enklere, morsommere og trygger å få barn. SV har tidligere foreslått følgende endringer som hadde spart Tor Olav Finstad og andre i lignende situasjoner for et slikt ubehag.

Fjern aktivitetskravet til mor (Kravet om at mor må være i arbeid, utdanning eller lignende for at far skal kunne ta pappapermisjon). Slike krav stilles ikke til far, da kan de ikke stilles til mor. Gi selvstendig vurdering av permisjonssøknadene. Hvem du får barn med skal ikke påvirke dine rettigheter og muligheter.

Alle argumenter som snakker «for» et aktivitetskrav og en samlet vurdering av permisjonsrettigheter hører til på 90-tallet, og slikt hører ikke hjemme i en moderne og fremtidsrettet familiepolitikk.