Trøndelag kan ikke overleve på førerløse traktorer like lite som Trøndelag kan overleve på negative redaktører. Kommentaren kan være på sin plass etter at Trønder-Avisa på lederplass dagen etter Trøndelagsmøtet konkluderte med at «de fleste av oss kan ikke leve av førerløse traktorer», med henvisning til at dette er en gründeridé fra et selskap i Leksvik.

Arrangøren av Trøndelagsmøtet kan sikkert svare for hvorfor de tema som redaktøren etterlyser ikke ble tatt opp på møtet, og det er forståelig at man kan sitte igjen med en følelse av at dette digitale møtet ikke ble helt det samme som å møtes fysisk. Men det er grunn til å stoppe opp ved redaktørens forsøk på latterliggjøring av gode gründerideer. Han burde være godt kjent med viktigheten av å skape nye arbeidsplasser for å finansiere velferdssamfunnet vårt framover.

Førerløse traktorer er et godt eksempel på en teknologibasert og eksportrettet gründeridé, som utvikles i det trønderske AgriTech Nordic nettverket av Leksvik-selskapet AutoAgri. AgriTech Nordic, som Trønder-Avisa i sin tid initierte og var med på å etablere, har synliggjort og bistått en rekke gode oppstartsselskaper og ideer som utvikler ny teknologi for jord-, skog- og havbruk. Vi har her en stor mulighet for å skape framtidsrettet industri.

Den globale etterspørselen etter mat er stor og økende, og bærekraftsutfordringene gjør at det blir enda større behov for å ta ny teknologi i bruk. Trønderske bønder og oppdrettere er blant de fremste i verden til å vurdere, teste og ta i bruk ny teknologi, og med sterke FoU-partnere, kompetent kapital og hele verdikjeder på plass har vi et meget godt utgangspunkt.

Nei, de fleste kan ikke leve av førerløse traktorer – de aller fleste vil faktisk leve av å jobbe i helse- og omsorgssektoren. Men skal vi ha råd til å opprettholde velferdsstaten i årene framover, så må vi utvikle nye produkter og tjenester som kan gi oss eksportinntekter når inntektene fra olje- og gass går nedover. AutoAgri er eksempel på en slik bedrift. I AutoAgri kombineres to av Trøndelags største fortrinn, landbruk og teknologi. Samtidig kan AutoAgri bidra til at vi får et enda mer bærekraftig og grønt landbruk – de svarer altså på en stor internasjonal utfordring.

Skal vi greie å bemanne og drifte en stadig større helse- og omsorgssektor, så må vi utvikle teknologi som gir oss muligheten til å jobbe smartere. Mode Sensors utvikler et plaster som overvåker veskebalansen og dermed hindrer dehydrering hos eldre. Dette er eksempel på slik ny helseteknologi – de var også nevnt på Trøndelagsmøtet. Mode’s produkt har samtidig et stort eksportpotensial, så her slår vi to fluer i en smekk: Ny teknologi som avlaster helsesektoren og som SAMTIDIG kan bidra til eksportinntekter.

Redaktøren nevnte heller ikke at statsminister Erna Solberg, via Regjeringens bevilgninger til Innovasjon Norge og ENOVA, kom med støtte på 28 millioner kroner til utvikling av verdens første hydrogendrevne oppdrettsbåt. I styrehuset finner man blant andre lokale selskaper som Moen verft og Midt-Norsk Havbruk i Nærøysund, NTE i Steinkjer og fornybarklyngen Renergy i Trondheim. Et meget framtidsrettet og spennende prosjekt som har et betydelig potensial, hvis man lykkes.

Redaktøren nevnte heller ikke Ocean Geoloop i Levanger/Verdal som lanserte sitt spennende pilotprosjekt som har betydelig muligheter og som vil kunne gi aktivitet både i Innherredsregionen og i Flatanger. I den samme parallellsesjonen kunne Nutrimar på Frøya, Ecopro i Verdal, Kystmiljø fra Trondheim og Felleskjøpet fortelle om spennende og framtidsrettede prosjekter. Hele hensikten med denne sesjonen, som fylkeskommunen og Innovasjon Norge arrangerte, var å vise fram bedrifter som tørr, og vil, gripe nye muligheter.

Redaktøren kunne også ha nevnt pitche-konkurransen på Trøndelagsmøtet hvor utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter ble framhevet i bedrifter som Lindseth Reklame i Steinkjer, Innherred Renovasjon i Levanger, Orkel i Orkland og vinneren Lunsjkollektivet fra Stjørdal.

Samme dag som Trøndelagsmøtet ble avviklet kunne Equinor fortelle at de har besluttet å sette i gang en pilot på verdens første flytende solkraftverk utenfor Frøya.

I tillegg jobber en rekke trønderske kommuner i disse dager med å forberede søknader for å bli med videre i konkurransen om den store batterifabrikken som Panasonic, Equinor og Hydro skal bygge.

Det skjer veldig mye spennende i trøndersk næringsliv og de aller fleste av de nevnte eksemplene, inkludert førerløse traktorer, trenger støtte og klapp på skuldra fra media mer enn raljering.

T:lab og Innovasjon Norge kommer fortsatt til å bruke enhver anledning til å heie på framtidas verdiskapere i Trøndelag. Vi vil oppfordre flere til å gjøre det samme.

Les Trønder-Avisas leder her:

Les også

Trøndelagsmøtet 2021: De fleste av oss kan ikke leve av førerløse traktorer