Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) uttaler til Trønder-Avisa 3. oktober at hun er kritisk til at utenlandske interesser kan kjøpe opp store, norske landeiendommer. Uttalelsen faller i forbindelse med at forretningsmannen Ola Mæle har solgt 600 000 dekar skog og utmark i Namdalen til et tysk selskap.

Agdestein mener at salget illustrerer at norsk privat eierskap har en betydelig konkurranseulempe sammenlignet med utenlandske eiere og at det derfor er nødvendig å legge enda bedre til rette for norske eiere. Hun sikter til at en tysk eier ikke betaler formuesskatt og påstår at dette gjør norsk kapital dyrere og mindre konkurransedyktig i en slik situasjon. Dette er en utbredt misforståelse, og det er alvorlig at en Stortingsrepresentant for regjeringspartiet ikke har bedre økonomisk forståelse.

For den tyske kjøperen spiller åpenbart ikke formuesskatten noen rolle, men det gjør den heller ikke for den norske selgeren. Eiendomssalget er for Ola Mæle en omplassering av formue, ingen reduksjon av formue.

Eiendommen i Namdalen er en såkalt skogformue som han betaler formuesskatt av. Når han får salgssummen inn på konto, må han naturligvis også betale formuesskatt av disse pengene. Han sparer derved ingen formuesskatt på å selge skogen – og han sparer slett ikke noe mer på å selge til utlandet framfor å selge til eventuelle norske interessenter.

Formueskatten vil kun påvirke Mæles beslutning dersom skog er mer eller mindre gunstig verdsatt enn hans alternative investeringer. Finansdepartementet har gjentatte ganger påpekt at verdsettelsesreglene for skogformue er svært gunstige. Om noe bidrar det til at norske investeringer vris mot skog og at formuesskatten dermed bremser salg av skog til utlandet.