I et innlegg uttrykker professor Jarle Møen bekymring for den økonomiske forståelsen hos stortingsrepresentant Elin Agdestein(H), men ut i fra hva han selv skriver vil jeg da mene at det er større grunn til å bekymre seg for professoren?!

Møen fremfører en merkelig argumentasjon om at det ikke er formuesskatt å spare på å selge en skogeiendom til hverken utlendinger eller nordmenn, men hva har nå den slags tankespinn å gjøre med den aktuelle saken?

For Ola Mæle vil effekten av salget være helt annerledes, det vil medføre en kraftig økning av grunnlaget for beregning av formuesskatt, etter som det her er rimelig å anta at storparten av salgssummen kan være ren gevinst.

Grunnlaget for beregning av formuesskatt kan til en viss grad la seg påvirke av hvordan en velger å disponere en gevinst: Eventuell dekning av fremførbart underskudd vil redusere grunnlaget, men det vil også kjøp av en enebolig til 100 mill på Bygdøy gjøre.

Det er således åpenbart at den særnorske formuesskatten medvirker til at enorme beløp blir kanalisert utenom ordinær næringsvirksomhet, og det er svært uheldig både med tanke på sysselsetting og verdiskaping.

Negative konsekvenser av formuesskatten er grundig belyst en rekke ganger, nylig både av Elin Agdestein og Mathilde Fasting i fredagens TA. Men som kjent så blånekter den politiske venstresiden å forstå noe som helst av dette. Da leter man heller med lys og lykter etter alternative «sannheter» som er bedre i samsvar med ideologien, og de leter ikke forgjeves heller: Med jevne mellomrom dukker det opp de merkeligste «forskningsresultater» relatert til formuesskatten, og sist ut i så måte er Frischsenteret.

Hvor professor ved Norges Handelshøyskole, Jarle Møen, står i dette bildet vet jeg ikke, men det bør han vel redegjøre for selv?