Gå til sidens hovedinnhold

Forskere advarer mot innføring av karakterbasert skolevalg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ingvild Bjordal og Cecilie R. Hagen, fra institutt for lærerutdanning på NTNU stiller seg undrende til at Erna Solbergs Høyre-regjering velger å innføre en inntaksordning for videregående skole som det advares bredt imot.

De viser til at forskningen på konsekvenser av karakterbasert skolevalg fører til stor avstand mellom intensjon og realitet. Elevene stiller ikke likt selv om det åpnes for mer individuell valgfrihet, konkurranse virker mot sin hensikt og bidrar til å svekke elevens motivasjon og helse, samt skolens kvalitet.

Med færre ungdommer blir valget den enkelte tar viktigere enn noen gang. SSB sin rapport om sysselsetting og arbeidsstyrke frem mot 2040 viser at i årene som kommer vi vil ha for få folk i Norge med yrkesfaglig utdanning. Det samme viser NAV sin bransjeundersøkelse. Etterspørselen er størst i fagutdanning rettet inn mot industri, bygg og anlegg, håndverk, helsefagarbeidere og sykepleiere.

Senterpartiet har som politisk målsetting at flere skal velge yrkesfag og at flere skal gjennomføre utdanningen sin. Det krever at vi satser videre på yrkesfag og prioriterer riktig på flere områder. I Trøndelag har andelen som søker til yrkesfaglige studieprogram økt. Tallene for skoleåret viser en økning på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med skoleåret 2019/20. Over halvparten (54,37 prosent) søker nå yrkesfag, det ligger langt over landsgjennomsnittet. Samtidig med økningen er det nå flere som gjennomfører og består videregående opplæring. Flere får også bestått meget godt på fag- og svenneprøve.

Nesten overalt der vi ferdes i fylket hører vi at både det private og offentlige næringslivet mangler folk med fagkompetanse. Fylket vårt skal bygges videre og vi trenger dyktige fagarbeidere innenfor alle sektorene.

Senterpartiet vil sikre den desentraliserte skole- og tilbudsstrukturen i utdanningstilbudet ved at nærskoleprinsippet slik det er i dag fortsatt skal brukes som inntektsmodell. Vi mener også at det er den enkelte fylkeskommune som må kunne bestemme egen inntaksordning. 32 videregående skoler plassert rundt omkring i fylket er viktige kompetansearbeidsplasser i tillegg til at de også fungerer som kompetansesentre. Å tre et statlig bestemt karakterbasert inntak ned over hodet på fylkene truer tilbudene, svekker lokaldemokratiet og den desentraliserte strukturen i videregående skoler i Trøndelag.

Senterpartiet vil at folk kan leve og bo der de ønsker det. Da trenger vi skoler plassert over hele fylket, og inntak etter nærskoleprinsippet som modell for desentralisert utdanning. Nærskoleprinsippet er en suksessfaktor for å levere riktig fagkompetanse der folk og næringslivet er. Vi trenger ungdommer med nevenyttige hender som velger yrkesfag for å videreutvikle Trøndelag!

Kommentarer til denne saken