Pensjonister skal ha en verdig alderdom og ei inntekt å leve av. Det kjemper vi i SV for hver eneste dag. I dag lever 140 000 pensjonister på det som kalles minste pensjonsnivå. Mange har mindre å leve av enn det som er EUs fattigdomsgrense og det er ekstra tøft for enslige. Sånn kan vi ikke ha det. Med prisøkning på stort sett alt av varer og tjenester, blir det ikke lettere for de med minst framover. Noe av det viktigste vi i SV har jobbet for i Stortinget i år, har vært å gi mer til de som har minst fra før, og å gjøre Norge litt mer rettferdig.

Les også

SV sviktet minstepensjonistene – igjen

Nylig prøvde Frps Roy Steffensen og Dagfinn Olsen nok en gang å villede med feilaktige påstander om SV innsats for å øke minstepensjonen. Fremskrittspartiet vet utmerket godt at vi jobber for at minstepensjonistene skal få det bedre og at dette var noe SV prioriterte i vårt forslag til budsjett.

Vi har også samarbeidet med Frp om pensjon og foreslått en opptrappingsplan for å gi minstepensjonister 7500 kroner mer, hvert eneste år, fram til minstepensjonen er over EUs fattigdomsgrense. Det fikk vi ikke flertall for. Derfor foreslo SV i neste runde å øke minstepensjonen med 4000 kroner, som Ap lovte i sin plan for hva de skulle gjøre de første 100 dagene i regjering. Dessverre var ikke regjeringspartiene med på det heller, og vi fikk dermed ikke flertall for forslaget. Men da er det besynderlig at Fremskrittspartiet angriper oss.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovte både i valgkampen, og i sin egen regjeringsplattform, å øke minstepensjonen. Likevel stemmer de altså imot sin egen politikk i Stortinget.

Vi i SV har ingen planer om å gi oss og lover å stå på for å sikre at pensjonister får mer å leve av i årene som kommer. Så må det i rettferdighetens navn nevnes at det tydeligvis er lettere å være utålmodig på vegne av andre seg selv, for da Frp var i regjering og attpåtil hadde finansministerposten, var det ingen økning i minstepensjonen de første årene. Selv om det kom økning etter hvert, har Frp ført en politikk for økte forskjeller med skattekutt til de rikeste og velferdskutt for folk flest.

SVs mål er tydelig: de økonomiske forskjellene i samfunnet må ned. Da må minstepensjonen opp.