Vi i Høyre på Stortinget har nå en ny rolle etter høstens valg. Vi er nå det største opposisjonspartiet, og vi skal være tydelige, men konstruktive.

Høyre er et ansvarlig styringsparti i posisjon, og det skal vi også være i opposisjon. Det betyr at vi ikke kommer til å være det partiet som bruker de største ordene eller leter etter de mest tabloide overskriftene. Vi skal jobbe for å finne gode løsninger på folks hverdagsproblemer. Vi vil være konstruktive til forslagene som kommer fra regjeringen, men også tydelige når det er grunn til å kritisere regjeringen og når vi har bedre løsninger.

Med den parlamentariske situasjonen vi nå har, trengs styringspartiet Høyre mer enn noen gang. Lokalsamfunn, hele landet og resten av verden, står foran store utfordringer som ikke kan løses av enkle, kortsiktige tiltak og tabloide medieoppslag. Det hjelper ikke å jakte overskrifter. Det er løsningene vi må jakte på. Det hjelper ingenting å skape kunstige motsetninger mellom folk.

Denne måten å jobbe på betyr at det kanskje ikke alltid er Høyres reaksjoner på regjeringens politikk som ligger øverst på VGs nettside. Men for å være ærlig tror jeg egentlig ikke folk ønsker seg politikere som krangler seg imellom med forslag til lettvinte løsninger og kortsiktige svar. Jeg tror de fleste ønsker folkevalgte som tar folks problemer og bekymringer på alvor, og som foreslår seriøse løsninger. Det krever at vi faktisk må bruke tid på å forstå substansen i sakene.

Det å være et styringsparti betyr også at vi må tørre å prioritere. Det finnes ingen uutømmelig pengebinge slik mange på venstresiden ser ut til å tro.

Høyrepolitikk har gjort Norge bedre å bo i

På tross av en i overkant gjenstridig pandemi går det godt i Norge. Etter åtte år med Høyre-ledet regjering, peker pilene i riktig retning.

Flere elever fullfører videregående. Elevene lærer mer på skolen, og er mer tilstede. Helsekøene var før pandemien blitt redusert med omtrent to uker sammenlignet med 2013. Reduksjonen i ventetid var størst for de som sliter med rusproblemer. Det gjelder dessverre altfor mange. Antallet helsesykepleiere i kommunene har gått opp. Flere er i jobb. Klimagassutslippene går ned. Satsingen på kollektiv har blitt trappet opp. Veiutbyggingen, som sto stille i Trøndelag, har endelig skutt fart. En vanlig familie har fått 14 000 kr i skattelette med Høyre i regjering. De som trenger det mest har fått billigere barnehage og SFO, for å nevne noe.

Vi er stolte av det vi fikk til i regjering. Men vi hadde mye mer vi skulle gjøre. Høyre har mye ny politikk for å løse de store utfordringene vi har foran oss.

De store utfordringene krever helhetlige løsninger

La meg ta tak i to av de store utfordringene Norge står fremfor i årene som kommer.

For det første: Klimakrisen er vår tids største utfordring. Høyere temperaturer, ekstremvær og svekkede økosystemer setter selve livsgrunnlaget vårt på spill og truer velferdssamfunnet vårt hjemme – og i verden. Vi trenger politikk for å kutte klimagassutslipp, samtidig som vi skaper nye jobber. Vi vet det er mulig å kombinere økonomisk vekst og reduksjon i klimagassutslipp. Norge har lavere klimagassutslipp nå, sammenlignet med 1990-tallet, selv om vi både har blitt flere mennesker og opplevd økonomisk vekst. Våre svar er å gjennomføre et grønt skatteskifte, som faktisk gjør at det lønner seg å velge miljøvennlig og straffer seg å velge dårlige klimaløsninger. Vi vil bruke offentlig innkjøpsmakt mer aktivt for grønn omstilling, bidra til et godt virkemiddelapparat sånn at vi kan utvikle nye, grønne teknologier og realisere Ocean Space Centre for å forske mer på mulighetene i havrommet. For å nevne noe.

For det andre: Det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Det er et paradoks siden næringslivet også mangler folk. Utfordringen er at folk ikke har den kompetansen som næringslivet etterspør. Samtidig vet vi at mer vil automatiseres og digitaliseres. Dette krever at vi har et fleksibelt utdanningssystem som gjør det mulig å oppdatere kunnskapen sin og lære hele livet.

Derfor må vi sørge for at flere fullfører videregående, og flere må velge yrkesfag. Dessuten må vi erkjenne at folk ikke er utlært etter videregående eller universitet/høyskole. Det må bli enklere å få etter- og videreutdanning samtidig som man er i en jobb og har familie. I tillegg må norsk næringsliv få stabile og forutsigbare rammebetingelser for å kunne ansette flere.

Opposisjonstilværelsen en tid for fornyelse

Høyre har allerede gode løsninger på de store utfordringene Norge står overfor. Men etter åtte år i regjering trenger også Høyres politikk fornyelse. Politikken fornyes ikke fra kontorer verken i Oslo eller Trondheim. Politikken fornyes i møte med folk som opplever utfordringene på kroppen i hverdagen.

I årene som kommer skal Høyre gjennomføre debatter, møter og samtaler med tusenvis av mennesker for å stake ut kursen – ikke først og fremst for å sikre valgseier i 2025, men for at Norge bli mer bærekraftig og et bedre samfunn å leve i for våre barn og barnebarn.