På torsdag kunne man lese om en mor, som stod frem og fortalte at fotballen har blitt for dyr. Dette er et en utvikling man ser over hele landet, og det betyr at Trøndelag kan gå glipp av vår neste Skarsem, Tettey eller Syrstad Engen. På Støres vakt er fotball i ferd med å bli en idrett for barn med ressurssterke foreldre.

I regjering fikk KrF gjennomslag for en prøveordning hvor alle barn mellom 6-18 år skulle få minimum 2.000 kroner til å delta på fritidsaktiviteter. Dette var basert på en suksesshistorie fra Island, som hindret utenforskap. Det første den rødgrønne regjeringen gjorde, var å fjerne ordningen.

Les også

Kjære Egge IL: Det er på tide at noen sier ifra.

Mer enn hundre tusen norske barn vokser opp i lavinntektsfamilier, ifølge Bufdir. For mange foreldre er realiteten at det må velges mellom å betale strømregning og for mat og klær eller for fritidsaktiviteter til barna. Konsekvensen av en slik prioritering er utenforskap, svakere skoleprestasjoner og dårligere fremtidsutsikter for 10 prosent av norske barn.

Det siste halve året har prisene på mange varer økt, og nå øker også prisen for å delta på fritidsaktiviteter flere steder i landet. Man trenger derfor ikke å vokse opp i en lavinntektsfamilie for å ikke kunne få delta på organiserte aktiviteter. En av ti barn barn fratas i dag muligheten til å bli proff i fotball, spille i korps eller gå i speideren, fordi foreldrene ikke har god nok økonomi.

Nettopp derfor lanserte KrF fritidskortet. For at det ikke skulle stå mellom mat på bordet eller fotballtrening, strømregning eller speideren, klær eller korps. Uavhengig av foreldrenes lommebok ville KrF gi barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Når regjeringen nå har fjernet fritidskortet, står flere barn og ungdom i fare for å forsvinne fra trygge og gode fellesskap. Mangfoldet av fritidstilbud er en viktig arena for sosialisering, lek og utfoldelse, og burde vært tilgjengelig for alle. Det er et paradoks at en sosialistisk regjerings førsteprioritet var å stanse et tiltak som hindret utenforskap, reduserte sosial ulikhet og sjansen for en ny storhetstid for trøndersk fotball.