Vi er i ferd med å gå inn i koronapandemiens tredje år. I den forbindelse ber stadig flere avgangselever i videregående skole om at avsluttende eksamen også i år skal sløyfes. Elevene som avslutter videregående skole i 2022 har bare hatt ett semester med normal undervisning. Det har dessuten vært store regionale og individuelle forskjeller på hvordan koronatiltak har påvirket undervisningen. Det gjør at mange mener eksamen vil være urettferdig.

Jeg ønsker imidlertid å dreie diskusjonen over i et annet spor. Det er ganske åpenbart at mange elever har mistet mye undervisning og har svakere kunnskaper og dårligere ferdigheter enn elevene som ble uteksaminert i 2019 og tidligere. Svært mange av disse elevene går over til å bli studenter etter sommerferien. Hvordan kan vi kompensere for disse studentenes svakere utgangspunkt?

Som universitetslærer har jeg merket at en bekymringsfullt stor andel av studentene vi har tatt opp under pandemien sliter med å henge med. I mitt fag gjelder det særlig problemer med å formulere seg korrekt skriftlig og å strukturere lengre tekster (det vi kjenner som en «artiumsstil»). I andre fag kan det være andre utfordringer – fellestrekket er at dette er grunnleggende ferdigheter som det tar tid og arbeid å lære, og som elevene skal mestre etter treårig videregående utdanning.

Digital undervisning, ensomhet og en på mange måter amputert studiehverdag hjelper selvsagt ikke heller. Men selv om vi i løpet av kalenderåret 2022 (bank i bordet) skulle gjøre oss ferdige med inngripende smitteverntiltak, er universitetene våre fortsatt fulle av studenter som ikke har fått en fullverdig videregående utdanning. Det får også konsekvenser for høyere utdanning.

Jeg vil understreke at jeg ikke vil snakke ned korona-studentene. De har vært utrolig uheldige. Noen av dem er veldig ressurssterke og svært høyt motiverte, og klarer seg utmerket. Men strekket mellom topp og bunn er merkbart. Og kunnskapshullene som pandemien laget går ikke bort selv om avsluttende VGS-eksamen sløyfes.

De største hullene må tettes. Hvordan dette skal gjøres må vi diskutere. Mitt konkrete forslag er en korona-pakke som finansierer støtteundervisning for studenter som sliter med grunnleggende ferdigheter.