Gå til sidens hovedinnhold

Fra pisk til gulrot

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehusdirektørens plutselige investeringslyst er høyt spill, men også en tydelig beskjed til dem som sitter i et lukket lag og sonderer på Hurdalsjøen hotell .

Helse Nord-Trøndelag har vært i konstant omstilling i over seks år. Etter mange år med kutt og krav om nedbemanning, har sykehusdirektør Tor Åm skiftet taktikk for å få fart på innsparingene. Nå lokker han med nye sykehusbygg om omstillingen går etter planen.

For år etter år med mislykkede forsøk på å nå de budsjettene styret har satt, samtidig som sykehusbygningene tæres av elde og gamle maskiner og utstyr, kan det gjøre noe med humøret til noen hver. For det blir ikke noe nytt før helseforetakene har råd. Det er ikke slik at pengebingen er utømmelig, selv ikke i statlige sykehusforetak.

Sykehusene må bevise at de har god økonomi for å kunne investere, og Åm ser åpenbart behovet for å fornye bygningsmassen i Levanger og Namsos. Han ser at det kan være penger å spare på det. Å få mer hensiktsmessige og mer energieffektive bygg, samt nyere teknologi, har inntil for et par uker siden framstått som luftslott. Så hva er nytt under operasjonslampen?

Egentlig ingenting, bortsett fra at neste år virker å være mørkere enn noen gang. Kostnadene øker, koronainntektene forsvinner – og helsevesenet i Midt-Norge skal innføre det største IT-prosjektet noen sinne, da Helseplattformen skal iverksettes. Mye tyder på at 2022 må obduseres når det er unnagjort, for historikken har vist oss at nedbemanning ikke løser de økonomiske utfordringene sykehusene står i. Når faste ansatte forsvinner, erstatter de stort sett av mer overtid og innleide vikarer. Derfor trengs det et lys i enden av korridoren.

Den siste, store sykehusinvesteringen i Helse Nord-Trøndelag var psykiatribygget ved Sykehuset Levanger. Det ble planlagt under sykehusdirektør Arne Flaat, åpnet under Torbjørn Aas og er Tor Åms synlige bevis på at god økonomi faktisk fører noe godt med seg. For etter at helseminister Bent Høie klippet snora for vel tre år siden, har det meste dreid seg om nedbemanning i Helse Nord-Trøndelag. Det tok bare uker fra applausen stilnet til det første prosjektet om nedbemanning av mellom 70 og 90 stillinger tok til. Og siden har det nærmest vært en årlig øvelse å spare, men som regel har det endt med overforbruk likevel.

Det er selvfølgelig betimelig å spørre seg hvordan et helseforetak, som har som sin viktigste oppgave å behandle syke mennesker i sitt nedslagsfelt, skal være nødt til å snu på kronene hvert år. Det er garantert mulig å gjøre ting mer effektivt på sykehusene også, men det framstår ikke som offentlig sløsing at folk får medisiner, hjelp og behandling.

For en befolkning som blir eldre, vil ikke behovet for helsehjelp avta – den vil øke. Men likevel skal det kuttes og spares, år etter år. Derfor er det god timing å løfte ambisjonen om investeringer, samtidig som en ny regjering er under konstruksjon på Hurdalsjøen hotell. For en ny regjering, som fort kan få stjørdalingen Ingvild Kjerkol (Ap) som ny helseminister, er nødt til å levere på noen av løftene som er kommet gjennom åtte år i opposisjon. For det blir en umulig øvelse å drifte attraktive akuttsykehus utenfor de store byene, dersom det eneste som ligger i potten er hullete vaktplaner, gamle bygninger og utrangerte maskiner.

Nå trenger sykehusene en helt annen framtidstro. Derfor er Åms investeringsvisjon et fin gulrot i det fjerne, men det er likevel et høyt spill. For det kan bli utmattende for de ansatte dersom avstanden til gulrota viser seg å øke i årene framover. Da vil den virke mot sin hensikt. Da må sykehusdirektøren fram med pisken igjen. Hvis han ikke får drahjelp av en regjering og en helseminister som innser at topp moderne sykehus er avgjørende for å sikre god og nok bemanning i distriktene, og at dette er avgjørende for å kunne gi gode helsetjenester for innbyggerne i hele landet.

For du kan ikke vedta opprettholdelse av akuttsykehus og fødetilbud inn i evigheten, dersom ingen vil jobbe der.

Kommentarer til denne saken