Gå til sidens hovedinnhold

Framtida er fornybar!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge må føre en helt annen politikk for at Norge – og Trøndelag – skal oppnå målet om å være klimanøytrale innen 2030. Arbeiderpartiets landsmøte satte et mål om mer enn halvering av landets samlede klimagassutslipp – og samtidig øke eksporten utenom gass og olje med 50 prosent.

Skal vi greie dette, må vi ta grep i alle deler av samfunnsutviklinga. Vi skal bygge klimavennlige løsninger for framtidas behov basert på all den kunnskap og kompetanse vi har i forskningsmiljøene og industrien, og i utvikling av ny og bærekraftig teknologi. Dagens metoder og teknologi må fornyes – slik vi også må fornye energiproduksjon, transport og infrastruktur.

Arbeiderpartiets Vekstplan for Trøndelag setter ambisiøse mål for det kommende tiåret. Vekstplanen inneholder ti satsingsområder som hver for seg er viktige. Men det er summen av dem som vil gi oss både den omstillinga og den veksten vi ønsker og trenger.

Trøndelag har mange fortrinn i denne omstillinga. Vi er i verdenseliten innenfor kunnskap og innovasjon – og der skal vi fortsatt være. Vi skal bruke det sterke kunnskapsmiljøet til å forme framtidas løsninger. Dette innebærer et tett samarbeid mellom de akademiske og teknologiske miljøene, næringslivet og politiske myndigheter. Trøndelag skal bli et levende laboratorium for utvikling av grønn teknologi og industri som er ledende i verden.

Overgangen til fornybar-samfunnet betyr ikke avvikling og nedlegging. Det betyr først og fremst å bygge ny kunnskap og kompetanse basert på det vi allerede kan og vet, utvikle ny teknologi og nye muligheter for bærekraftig og framtidsrettet virksomhet. Vi skal bygge framtidas nullutslippsløsninger. Vi skal utvikle de nye energiformene og ta i bruk naturressursene våre enda mer effektivt og klimavennlig.

Vi er godt i gang.

Da vår neste statsminister, Jonas Gahr Støre, besøkte fylket og presenterte vekstplanen, fikk han også innblikk i mye av det gode arbeidet som allerede er i gang for å gjøre framtida vår mer klimavennlig, sirkulær og utslippsfri. Besøkene på Oceanize, Moen Verft og presentasjonen om mulighetene på Kråkøya industriområde og havn gjorde åpenbart inntrykk.

Oceanize omdanner tauverk og annen plast fra havet til plastpellets som kan brukes i nye produkter. Moen Verft har tatt føringa i overgangen til elektriske og hybridelektriske farkoster til havbruksnæringa og skal stå for bygginga av det som blir landets første hydrogendrevne arbeidsbåt. På Kråkøya planlegges hydrogenfabrikk som skal komme regionens næringsliv og skipsfarten til gode. Tilgangen til kraft er ett av hindrene for å få til den veksten som ønskes og er mulig i regionen.

Rikdommen på naturressurser er ett av Trøndelags, og Namdalens, fremste fortrinn i framtidas nærings- og samfunnsutvikling. Vi skal fortsatt høste – bærekraftig – av havet, jorda, skogen og fjellene. Vi skal dyrke god og sunn mat av førsteklasses råvarer til både oss sjøl og til verdens befolkning. Vi skal utvikle og høste av skogen, som både slipper ut og binder karbon, og som kanskje er den mest effektive og langsiktige utslippsregulatoren vi har. Og i fjellene har vi mineraler som med ny kunnskap og teknologi kan utnyttes på en helt annen og bærekraftig måte og som kan møte verdenssamfunnets etterspørsel av både gamle, kjente – og nye mineraler.

Vi ønsker å ta hele landet i bruk. Det er her, i Trøndelag og i resten av Distrikts-Norge, naturressursene finnes, og som gir oss muligheter til det. Men vi trenger nasjonal politikk og virkemidler til å kunne skape og utvikle. Vi trenger ei ny regjering som ser disse mulighetene og vil føre en politikk som gjør det mulig å utnytte dem.

Kommentarer til denne saken