Gå til sidens hovedinnhold

Fravær av kritisk tenking er alvorlig

Artikkelen er over 1 år gammel

Å følge bjellesauen får dramatiske følger, i hvert fall når denne går utfor stupet.

Tirsdag ble rapporten om trygdeskandalen lagt fram. Den ble omtrent like knusende som forventet, om ikke enda verre. Rapporten etterlater et tydelig bilde av en offentlig forvaltning som har mislyktes i sitt samfunnsoppdrag, om å sikre enkeltmennesker rettferdig behandling. Kritikken adresseres til både Nav og Arbeids- og velferdsdepartementet, som har etablert en håndtering og praksis, basert på feil lovforståelse, som i ettertiden må sies å være på et meget tynt skrekkelig skuffende grunnlag.

De alvorlige konsekvensene er at den gale praksisen knyttet til borgere fra EØS-land har ført til at en rekke mennesker har fått stanset sine ytelser fra Nav, noen har fått krav om tilbakebetaling av trygd, andre er – som rapporten konkluderer med – blitt stemplet som trygdemisbrukere og kriminelle, og dermed feilaktig idømt fengselsstraff på helt feil grunnlag. Liv har gått i grus på grunn av denne praksisen, som har fått oppstå i det vi trodde var de fremste fagmiljøene i landet på nettopp trygderett.

Som i alle feil og lovbrudd som begås, er det viktig å lære av det som gikk galt. Og det som virkelig er verdt å trekke fram i ettertid av denne offentlige skampletten, er det som poengteres i rapportens konklusjoner: Fravær av kritisk tenking, og manglende kommunikasjon når feil blir oppdaget. Fravær av kritisk tenking er alvorlig, uansett hvor og når. Å følge bjellesauen får dramatiske følger, i hvert fall når denne går utfor stupet. At de fremste fagpersonene, på et relativt smalt felt i jussen, virker å lene seg på den samme tolkningen i det praktiske gjennomføringsarbeidet med trygdeforordningene, uten å ettergå dem, uten å stille spørsmål ved dem, uten å utfordre lovforståelsen, gir et dårlig signal. Og i dette tilfellet et alvorlig resultat.

For når det blir feil i starten, oppstår nye feil. «Det er en systemsvikt der nær samtlige instanser har sviktet på dette området», sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen etter at rapporten ble lagt fram, og før han kom med en beklagelse til de berørte. Feilene ble altså ikke utfordret og rettet opp i før mange år senere, til tross for flere dommer hvor feilene ble påvist. Og uten at noen tok tak i det og varslet på en sånn måte at de ble avdekket. Før skaden var enorm.

Kommentarer til denne saken