Vi har ventet på dette lenge. De siste to årene har samfunnet fått kjenne på hva det vil si å ikke kunne leve fritt. Ikke kunne møte venner som vi er glade i, ikke kunne reise hvor vi vil, ikke kunne gå på skolen, og ikke kunne være på arbeidsplassen. Selv om pandemien med lockdown er over for de fleste av oss, lever mange av Norges befolkning fremdeles isolert. Mange funksjonshemmede i Norge i dag, får ikke leve det frie livet som de aller fleste andre tar for gitt. Og slik har det vært også før pandemien.

For noen gjør mangelen på assistanse at man ikke får velge når man står opp, hva man vil ha på brødskiva, om man får gå på nærskolen sin sammen med nabobarna i gata. Som voksen kan man oppleve at man ikke får tatt den utdanningen man alltid har drømt om, ikke får ta del i arbeidslivet, gå på restaurant eller konsert med vennene sine. At man ikke selv kan få velge om man skal gifte seg eller få barn. At man ikke engang får velge når man skal legge seg, eller får gå på do når man må. Kort sagt opplever mange funksjonshemmede i Norge i dag at vi ikke får være med å delta, være med å forme samfunnet rundt oss. Vi lever et liv i evig lockdown.

I 2021, med den forrige regjeringen, ble inkorporering av CRPD, menneskerettighetskonvensjonen for funksjonshemmede, stemt ned i Stortinget. Enda det hadde bred støtte hos partiene. Derfor har vi stort håp, og stor tiltro til den nye regjeringen. Vi heier fram kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen når hun og regjeringen nå vil ta tak i saken på nytt. Men vi er utålmodige. For akkurat som i en lockdown, så teller hver dag for oss.

FNs Barnekonvensjon, kvinnekonvensjon og rasediskrimineringskonvensjon er allerede inkorporert i norsk lov. CRPD er det ikke. Så lenge konvensjonen ikke ligger i lovverket, i menneskerettsloven, vil norsk lov alltid gå foran konvensjonen, alltid gå foran våre menneskerettigheter. Norsk lov vil få forrang i saker der loven er i strid med konvensjonen.

Vi vet at vi funksjonshemmede, Norges største diskriminerte gruppe, daglig blir utsatt for brudd på menneskerettighetene i Norge. Og vi vet at det finnes vilje i regjeringen til å stoppe dette. For menneskerettighetene skal gjelde alle, menneskerettigheter skal koste, og menneskerettighetene for funksjonshemmede skal være like selvsagte som for alle andre. Derfor må CRPD inkorporeres i den norske menneskerettsloven. La Norge bli den menneskerettighetsnasjonen som vi sier landet vårt skal være. Fri oss fra et liv i evig lockdown.

CRPD inn i norsk lov nå!