Gå til sidens hovedinnhold

Fritidsaktiviteter skaper utenforskap

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagens fritidsaktiviteter er med på å skape eller forsterke utenforskap fra tidlig alder. Prisene, dugnadsinnsatsen og forventningene til foreldredeltakelse gjør at mange ikke melder barnet sitt på fritidsaktiviteter. Partiet Sentrum vil føre en politikk som hindrer utenforskap basert på barrierer knyttet til økonomi, helse og familieforhold.

Høye priser og utstyrspress

Prisene i dag for å drive med fritidsaktiviteter er altfor høye. På regjeringen.no ligger det en rapport fra 3. mars 2020, altså før covid-19. Denne heter «Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse». Her presenteres det hva som er gjennomsnittskostnaden basert på 13 ulike idretter fra sesongen 2018.

Kostnaden for å ha en niåring på en fritidsaktivitet er 3600 kroner og for en femtenåring er den 9600 kroner - for én sesong. Medlemskontingent og treningsavgifter er en tredel av utgiftene for niåringer og en femdel for femtenåringer.

Så hvor kommer resten av utgiftene fra? Dette handler i stor grad om utstyr og klær en må ha, eller som det kanskje er forventet at en har for å delta.

Kjøring, dugnad og tidsklemma

Forelderen eller foreldrene må i tillegg ofte kjøre eller følge barnet til og fra aktiviteten, og kanskje også betale fergebilletter og så videre. I tillegg kommer dugnader og en forventning om å delta på cuper, stevner og andre arrangementer utover kamper og kanskje til og med treninger.

Dette gir en stor utfordring for mange familier. Turnusarbeidere, eneforsørgere, lavtlønnede, arbeidsløse, permitterte, nyankomne landsmenn eller foreldre med utfordringer knyttet til rus, fysisk eller psykisk helse, vil kunne ha vanskelig for å innfri alle disse forventningene. Med andre ord er dette noe som rammer svært mange familier og barn i Norge.

Mer inkludering

Partiet Sentrum mener det er altfor store barrierer for at alle familier skal kunne melde barna sine på fritidsaktiviteter. Vi vet at deltakelse på fritidsaktiviteter kan være avgjørende for inkludering i samfunnet, helse og mestring av skolehverdag og utdanningsløp, og derfor er det også så viktig å tilrettelegge for at alle barn får delta på slike arenaer.

Vi som samfunn må få på plass gode ordninger som sikrer at alle barn, uansett økonomi, funksjonsgrad eller andre faktorer, har lik mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Et eksempel er å heve barnetrygden kraftig og samtidig skattlegge den basert på inntekt, slik Partiet Sentrum har i vårt partiprogram. Det vil gjøre at økonomien strekker til for flere familier. Andre løsninger kan være større satsing på utstyrssentraler, tilrettelagt transport til aktiviteter og bedre offentlige tilskudd til idrettslag, kulturskoler og ungdomsklubber.

Honnør til frivillige

Det er mange ildsjeler som legger ned mange arbeidstimer for at barna skal ha det bra på fritiden og ha det fint sammen gjennom ulike aktiviteter. En av de beste måtene å inkludere barn; og der alle kan være på samme nivå, er nettopp fritidsaktiviteter. Men da må vi først kutte barrierene og få med alle barna som ønsker å delta.

Partiet Sentrum har inkludering som sin sak nummer én, og det er en grunnleggende del av vårt DNA. Vi ser på mulighetene og ikke begrensningene, og våger å ta riktige valg for å sikre full inkludering av alle barn og unge som i dag faller utenfor.

Kommentarer til denne saken