Frps Elin Andreassen påstår at de rødgrønne flertallspartiene fører en boligpolitikk for rikinger. Det er selvfølgelig helt feil. Vi deler FrPs bekymring for at prisene på boligmarkedet skal fortsette å galoppere og være den ulikhetsdriveren det er i dag. SV jobber for å bremse utviklingen som gir et boligmarkedet kun for rikinger og vårt utgangspunkt er todelt.

Vi fører en boligpolitikk der det skal bygges boliger ut fra hva som trengs og som tar hensyn til hvordan det er godt for folk å bo. For det andre ønsker vi ordninger som gjør at flere kan komme seg inn på boligmarkedet og at flere skal ha tilgang til stabile leieforhold.

Les også

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV fører en aktiv boligpolitikk for rikinger

Andreassen peker på at de rødgrønne legger begrensninger på hvor mange små leiligheter som skal bygges i nye prosjekter. Det er helt riktig. Vi har forsøkt å sikre flere familieleiligheter fordi det mangler i Trondheim. Får vi gjennomslag for å kreve flere familieleiligheter i nye byggeprosjekter, vil det bidra til å stanse prisutviklingen på familieboliger. Så lenge utbyggere som vil det får bygge mange små boliger uten krav til kvalitet, vil det være stor rift om de gode boligene som egner seg for familier.

At Frp ønsker tut og kjør for å bygge uten å ta hensyn til lys og solforhold, kulturminner og uteareal er heller ikke noe nytt. Trondheims befolkning ikke er tjent med en utbyggingspolitikk som skaper elendige byrom og dårlige leiligheter. En leilighet er ikke noe ‘du er innom’ – det er der du bor! Det er utbyggere som tjener på at vi dropper kvalitetskrav. Boligkjøperne taper. Og de med minst penger å ta med seg inn i boligmarkedet taper mest.

Frp kan allerede forutsi at det vil bli dyrt å kjøpe leilighet på Nyhavna. Det er det mulig å unngå hvis vi gjennomfører den boligpolitikken vi har vedtatt, bruker flere virkemidler for å senke boligprisene og gi flere alternativer til vanlige folk. Et av disse tiltakene er tredje boligsektor med god tilgang til langsiktige leieavtaler. I Trondheim kan vi lykkes med dette.

Flere av de ideelle stiftelsene i Trondheim ønsker, sammen med SV, å bygge opp en ikke-kommersiell leiesektor hvor de som ønsker kan leie trygt, rimelig og langsiktig. Dette er heller ikke et tiltak for en spesiell gruppe, men et uttalt ønske om at både de med minst inntekt og de med helt normal inntekt kan ta i bruk tilbudet om de ønsker det selv. Vi trodde faktisk FrP var for at folk skulle kunne gjøre valg selv, også hvordan de vil bo?

En fungerende ikke-kommersiell leiesektor finnes i alle vesteuropeiske land utenom Norge. I Danmark bor en stor andel av befolkningen i slike boliger. En ikke-kommersiell boligsektor kan bidra til å senke både boligpriser og prisene på det private leiemarkedet. I boligpolitisk plan har vi også vedtatt å tiltak for flere studentboliger, bygge nok familieboliger, legge til rette for selvbygging og større andel av profesjonelle utleieaktører, dette er tiltak som kommer helt vanlige folk til nytte.

Det er mye som må endres når vi vil løse problemene med høye boligpriser i de største byene. Vi må bygge nok og riktig, vi må sikre en sosial boligpolitikk og vi må legge om skattepolitikken. Frp har kun et eneste virkemiddel i boligpolitikken og det er å la markedet styre ukontrollert. Da får vi ikke lavere boligpriser, men dårligere boliger, ustabile bomiljø og mer ulikhet.