Økonomien i helseforetaket blir trangere og trangere, og nå må man finne nye steder å spare penger på. I stedet for å kutte stillinger med millionlønn i ledelse og administrasjon, har nå Helse Nord-Trøndelag har foreslått å endre ordningen for ambulansetjenesten i Meråker og Verran fra helkasernering til delkasernering, noe som betyr hjemmevakt for ambulansearbeidere mellom 20:00-08:00. Dette er en kraftig svekkelse av ambulanseberedskapen og vil i verste fall føre til tap av liv.

Ambulansene er førstelinje i behandling av akutt sykdom eller ved ulykker, det at de har topp utstyrte biler, kombinert med et høyt nivå av faglig kompetanse, gjør at du er i trygge hender når du ser de rødkledde heltene i de gule bilene. Når en akutt sykdom inntreffer, er det ofte sekunder som skiller mellom liv og død. I diverse kampanjer fra helsemyndighetene om hjerneslag og hjertestopp leveres budskapet om at det er sekundene som teller og at det er viktig å få hjelp raskt. Samtidig går Helse Nord-Trøndelag nå inn for å svekke ambulanseberedskapen i Meråker og Verran betraktelig, noe som vil gi en vesentlig økning i responstiden. Ved å flytte ambulansearbeideren fra basevakt til hjemmevakt, vil responstiden øke med flere minutter, avhengig av hvor raskt arbeideren kommer seg fra hjemmet til ambulansebasen. Dette forslaget er dobbeltmoralsk fra Helse Nord-Trøndelag og stikk i strid med budskapet fra diverse kampanjer, og alle faglige råd om raskest mulig behandling.

FrP er opptatt av at det skal være et godt helsetilbud i hele Trøndelag, og har tidligere tatt opp Helse Midt Norges svekkelse av audiograftilbudet i Trøndelag, som gjør at de hørselshemmede får en vanskeligere hverdag. Dersom Helse Nord-Trøndelag går inn for forslaget om delkasernering av ambulansepersonell, vil det føye seg inn i rekken av sentraliserende tiltak fra de lokale helsemyndighetene.

Når direktørene og lederne sitter rundt direktørbordet og skal kutte, er det ofte en tendens at det er lettere å peke på små tjenester ute i distriktet, fremfor å peke på seg selv. Det er mye penger å spare på å kutte i administrasjon og byråkrati, det handler bare om viljen til å gjøre dette. På denne måten kan man unngå å svekke beredskapen i distriktet.

FrP er opptatt av at det skal være gode helsetjenester i hele Trøndelag, og at du skal være sikker på å få rask og god hjelp dersom akutt sykdom skulle inntreffe. Derfor sier vi nei til en svekkelse av ambulanseberedskapen. Vi håper at direktørene i Helse Nord-Trøndelag skåner ambulansetjenesten for slike kutt og at det fremdeles er budskapet om at hvert sekund teller som råder høyest.