Gå til sidens hovedinnhold

Frustrerte jordmødre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vanligvis har vi i femte etasje på kvinne-barnsenteret på St. Olavs hospital et godt arbeidsmiljø. Alle er glade i jobben sin og gleder seg til å gå på jobb. Men det har over flere år vært store driftsendringer og omorganiseringer på fødeavdelingene, og nå føler mange at nok er nok.

Fødeseksjonen har i år fått en katastrofal sommerturnus. De aller fleste er satt opp på jobb hver helg en eller annen vakt, og alle har full arbeidshelg annenhver helg. Dette gjelder jordmødre ansatt på fødeseksjonen hvor de aller fleste fødslene foregår og også de mest kompliserte fødslene.

Femte etasje på Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital består av følgende avdelinger: Fødeseksjonen, observasjonsposten, fødestua og barselsavdelingen. I tillegg har vi svangerskapspoliklinikk og NSFM (ultralyd). Vi har 73 jordmødre i ryggen, inkludert en samlet jordmorgruppe ved fødeseksjonen på St. Olavs Hospital, som med dette ønsker å vise at vi stiller oss ett hundre prosent bak våre tillitsvalgte i Jordmorforbundet NSF og Den norske jordmorforening. Vi støtter dem i å ikke signere turnusen som la opp til planlagt overtid.

Ansatte ved fødeseksjonen får den flate turnusen sin tildelt for fire uker med to ukers varsel…Dette påvirker både arbeidslivet og fritiden negativt, da forutsigbarheten er liten.

Problemene starter med at jordmødrene ved fødeseksjonen har en bemanningsplan med for få ansatte. Gjennom hele året er det derfor stor innleie av jordmødre, spesielt på helg. Problemene med bemanning tilspisses i sommerferieavviklingen. Dette har gjentatt seg år etter år. I fjor krevde tillitsvalgte at bemanningsproblemene måtte løses for å sikre en lovlig turnus sommeren 2021.

Da sommerturnusen kom på bordet kunne ikke de tillitsvalgte godta og signere den. Den er full av ledige vakter, og legger derfor åpenbart opp til planlagt overtid. Bare ved fødeseksjonen mangler 120 vakter i sommer og over 200 vakter mellom uke 23 og 49. I tillegg mangler også en del jordmorvakter på fødestua, observasjonsposten, barselsavdelingen og poliklinikken.

Fagforbundene sentralt har allerede forhandlet frem en avtale som gir de ansatte mer forutsigbarhet. En avtale som også gir arbeidsgiver mer forutsigbarhet. En avtale som vil gi en lovlig turnus.

Denne avtalen viser arbeidsgiver ingen vilje til å inngå.

Nå går ansatte på føden i en flat turnus med jobb hver annen helg fordi arbeidsgiver ikke klarer å legge fram en forsvarlig turnus. Men dette er heller ikke forsvarlig. Den flate turnusen har vakter som varierer fra 30 minutter til ni timer. Det blir mange oppmøter i løpet av uka for hver og en. Enkelte jordmødre har flere timers reisevei til jobb, og må reise for å gjøre for eksempel halvannen times jobb. Det kjennes aldeles meningsløst.

Vaktskiftene blir veldig sårbare med denne turnusen, hvor det kan være få jordmødre igjen på jobb. Rapportering mellom vaktskifter er vanskelig gjennomførbart, og viktig informasjon om fødekvinnen kan glippe.

Vi jordmødre sier oss uenig i våre øverste ledere som mener den faglige sikkerheten er opprettholdt. Selv om de mener de har det overordna medisinske ansvaret er det vi og vakthavende lege, som på den enkelte vakt, har et selvstendig ansvar.

Koordinator som vanligvis sikrer god flyt i vaktskifter og har oversikt over belegg på fødestue, fødeseksjon, observasjonspost og barsel har kortere arbeidstid og dekker ikke hele døgnet. Fødekvinnene risikerer mange jordmorbytter i løpet av sin fødsel. Tilstedeværelse i aktiv fødsel blir vanskeligere for oss å oppfylle.

Vi har stilltiende godtatt stadig nye oppgaver og forandringer. Vi har stadig logistikkproblemer, mangler både rom og hender. Vi har strukket oss langt over lengre tid. Arbeidsmiljøet ble dessverre over natta påvirket negativt i forbindelse med sommerturnusen.

Vi synes det er betenkelig at jordmor ressurser trekkes fra barsel og inn i fødeseksjonen. Jordmødre fra fødeseksjonen må bidra og bemanne opp på observasjonsposten. Barselkvinnene trenger også jordmoroppfølging. Kvinner trenger jordmødrene både før, under og etter fødsel!

Flat turnus går på helsa løs. Om sykefraværet øker vil det ikke overraske oss. Fødeavdelingene har hatt høyt sykefravær over flere år. Arbeidsbelastningen er stor og tempoet høyt.

Fredag ettermiddag tok ledelsen ved klinikken kontakt med tillitsvalgte i NSFJ og DNJ. Ledelsen er innstilt på å finne en løsning, noe som vi setter stor pris på. Det er ekstremt viktig å sette fokus på bemanningsproblematikken, ikke bare i fødsels og barselsomsorgen, men i hele helse-Norge.

Vi er og har vært bekymret for hva det gjør med arbeidsmiljøene og ikke minst, hva det gjør med faget vårt. Både klinisk og kvalitativt, uansett hvor en jobber.

Det ropes høyt om jordmormangel. Det er absurd å rope om jordmormangel når erfarne jordmødre går halvtimes til tretimers vakter. Det er også absurd å kalle det jordmormangel når det annethvert år utdannes jordmødre som ikke får jobb og får beskjed om å takke og bukke dersom de får et 50 prosent vikariat i bemanningssenteret. Det er absurd å kalle det jordmormangel når jordmødre ansatt i deltidstilling ønsker å øke sin stillingsandel uten å få det.

Det er absurd å kalle det jordmormangel når holdninga til ledelsen er at det er frivillig å jobbe her, og lar godt erfarne jordmødre gå.

Redaksjonen er gjort kjent med identiteten til de 73 jordmødrene som slutter seg til innlegget til Vatn og Sandnes. -red.

Kommentarer til denne saken