Gå til sidens hovedinnhold

Fullføringsreformen er viktig for elevene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aldri før har så mange fullført og bestått videregående opplæring. Med Venstre i regjering får åtte av ti unge vitnemål eller fagbrev. Men vi er ikke i mål. Venstre går til valg på at flere skal fullføre. Tallet bør være ni av ti innen 2030.

I disse dager har mange unge, håpefulle fått beskjed om hvilken videregående skole de er kommet inn på. Og prognosene deres er gode: ferske fullføringstall viser at åtte av ti av dem som begynte i videregående opplæring i 2014, fullførte med studie- eller yrkeskompetanse fem/seks år etter. Dette flere enn i kullet før dem, og hele 7,6 prosentpoeng mer enn 2006-kullet. Det går altså i riktig retning.

Venstre og regjeringens fullføringsreform ble nylig vedtatt i stortinget. Den slår fast at alle elever skal ha rett til opplæring frem til de har fullført og bestått. Det er særlig viktig for å nå de ungdommene som havner utenfor. Reformen og rettighetene som følger med, vil bidra til at flere kommer seg gjennom videregående skole.

Venstre vil tilpasse skolen bedre til elevene og gi dem større frihet og medbestemmelse over skolehverdagen. Med fullføringsreformen innfører vi også en fullføringsrett. Det betyr blant annet at det vil bli mulig å bruke mer tid på å fullføre for dem som trenger det, og at det blir enklere for voksne å ta opp fagene de mangler. Vi åpner også for at man kan ta flere enn et fagbrev slik at yrkesfagene blir styrket og samfunnet får de fagarbeiderne som næringslivet så sårt trenger. Ved å jobbe på denne måten gir vi alle får en ny sjanse til å få vitnemål eller fagbrev. Det er viktig for å gi hver enkelt flere muligheter og større frihet i livet.

Fortsatt fullfører flest på studieforberedende linjer – nesten ni av ti. På yrkesfag er det i underkant av syv av ti. Derfor er det godt å vite at mange skoler har innført tilpassede opplegg for elever på yrkesfag, som gjør det enklere for dem å fullføre videregående. Det er en viktig forbedring.

Lokalt viser Meråker videregående skole gode tall på fullføring blant elevene, hele 95%. Dette til tross for at 80% av elevene bor på hybel. Under et besøk på skolen i sommer og et møte med rektor Bjørg Sissel Kvannli, fikk jeg og førstekandidat ved stortingsvalget for Venstre i Nord-Trøndelag Andre Skjelstad god informasjon om hvordan skolen jobber. Stikkord er dyktige lærere, tett oppfølging med ressurser nært elevene og et godt og inkluderende skolemiljø. Nå kan ikke elevgruppene på alle videregående skoler sammenlignes med elevene i Meråker, men Venstre mener vi skal la oss inspirere av resultatene ved skolen og jobbe videre for at elvene får et mangfold av tilbud de kan velge blant når de skal søke videregående opplæring. Meråker og de andre videregående skolene i vår region bør ikke konkurrere mot hverandre, men søke å samarbeide og utfylle hverandres tilbud slik at elevene får mere å velge i. Det vil gi økt motivasjon og høyere fullføringsgrad blant elevene.

Undersøkelser viser at de som har fullført videregående har flere muligheter på arbeidsmarkedet og at de sjeldnere er arbeidsløse enn dem som ikke fullfører videregående skole. Å ha arbeid er sentralt for folks økonomi, nettverk, identitet og mening i hverdagen. Derfor er det så viktig at vi klarer å lose flere gjennom videregående opplæring. De som fullfører videregående, får frihet og muligheter de kanskje ellers ikke ville hatt.

Venstre har jobbet målrettet med å få flere til å fullføre og bestå. Det gir resultater, men vi gir oss ikke før vi har nådd målsettingen om at minst ni av ti skal komme seg gjennom skolen. Det bør skje i løpet av det neste tiåret. Venstre vil satse på skolen fordi kunnskap gir frihet og makt over eget liv.

Kommentarer til denne saken