Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunen foreslår å bryte forskrift til opplæringsloven

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forslaget til tilbudsstrukturen på videregående opplæring i Trøndelag står følgende:

«Det pågår en utredning av modeller for å ivareta regionalt arbeidslivs behov for rekruttering av lærlinger og samtidig gi opplæring på videregående skoles nivå, selv om det ikke er mulig å opprette «hele klasser» innenfor aktuelt utdanningsprogram.

Utredningen legges fram til politisk behandling i november 2020. Modellene benevnes som «Bedriftsnært yrkesfag» (BYF-modeller), tidlige omtalt som «småskala yrkesfag». Modellene vil innebære et tett samarbeid mellom skole og bedrift der bedriftene må ta en stor del av ansvaret for den fagspesifikke opplæringa».

Jeg er veldig for en nærmere samarbeid mellom skole og næringsliv, men her er det snakk om et sparetiltak. I tillegg foreslås dette kun for distriktene og ikke for tettbygde strøk. Et nærmere samarbeid skole/næringsliv burde vel være like aktuelt uansett bosetningsmønster.

Når opplæring på yrkesfag skjer i skole, er ungdommene elever, og opplæringen organisert i fag. For å undervise i programfag på yrkesfag er det krav om godkjent lærerutdanning. Det eneste unntaket er for YFF. Når bedriftene, i fylkeskommunens forslag, skal ta en stor del av ansvaret for den fagspesifikke opplæringa, så betyr det at bedriftene må ha ansatte med godkjent utdanning til å undervise på yrkesfag. Hvis ikke er det brudd på forskrift til opplæringsloven.

Jeg synes det er en nedvurdering av yrkesfagene og yrkesfaglærernes kompetanse når fylkeskommunen foreslår dette. Det er forstemmende at fylkeskommunen er villig til å overse elevenes rett til en kvalifisert lærer. Hvorfor er det slik at når fylkeskommunen skal spare i videregående skole så går det nesten alltid ut over yrkesfagene?

Dersom fylkeskommunen vil ivareta regionalt arbeidslivs behov for rekruttering av lærlinger og fagarbeidere må det ikke gå på bekostning av kvaliteten. Nei til BYF.

Kommentarer til denne saken