Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunen må vurdere om de har tillit til AtBs styre

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

AtB fikk har en tydelig bestilling fra fylkestinget i Trøndelag om at alle anbud skal motvirke sosial dumping. Når selskapet nå skylder på anbyderne for rotet som vokser i forbindelse med skolekjøring i fylket, ser man ut til å lukke øynene for at man selv har valgt å ignorere pålegg fra egen eier.

AtB var stolt over at man klarte å spare 14 millioner ved å inngå kontrakt om skolekjøring med blant annet et drosjeselskap som så å si ikke har hatt en eneste bil på veien i Trøndelag. Allerede her burde det ringt noen varselklokker – både på grunn av prisen, og det faktum at det var åpenbart at selskapets infrastruktur for å levere på eget anbud, ikke eksisterte. Da må man i det minste kunne dokumenterer at man har inngått strategiske allianser som gjør at man har den fysiske kapasiteten som er nødvendig for å tilby tilfredsstillende tjenester. Historien viser at dette ikke var tilfelle.

Dette rammer imidlertid langt mer enn Christiania Taxi – som etter kun noen dager måtte kaste inn håndkleet i Værnesregionen. Nå viser det seg at også TrønderTaxi, et selskap med svært lang lokal erfaring, har tilsvarende problemer. På et møte i helga hvor representanter for drosjeeierne i så å si hele gamle Sør-Trøndelag utenfor Trondheim var representert, var kritikken mot eget drosjeselskap og AtB knallhard. Drosjeeierne hevder at anbudet er så dårlig at man for enkelte ruter rett og slett går i minus dersom sjåførene skal få lønn, og flere eiere har derfor bestemt seg for å takke nei til kjøringen. Da er man svært nær at man også der nærmer seg kollaps, i alle fall i enkelte regioner. Tilsvarende kritikk kommer fra drosjeeiere i Trondheim – og på Innherred.

Det kan tenkes at AtBs ledelse lever i en boble frikoblet virkeligheten, men svært lite tyder på at de gamle kontraktene for skolekjøring var spesielt lukrative for selskapene og sjåførene som håndterte transporten. Likevel konkluderte man med at anbud som åpenbart var for lavt priset, var innenfor de rammer som fylkespolitikerne har satt når det gjelder anstendighet for ansatte og retningslinjer som er vedtatt for å motvirke sosial dumping.

I privat næringsliv ville noe tilsvarende vært grunn god nok til mistillit mot selskapets øverste ledelse. AtB har imidlertid lært seg til at selskapets eier ikke følger opp egen politikk. Derfor tar man åpenbart for gitt at man vil slippe unna – også denne gang. Det bør man imidlertid ikke gjøre. Skal fylkespolitikerne beholde troverdighet i spørsmål om berører sin rolle som ansvarlig leverandør av offentlige tjenester og levelige arbeidsforhold hos tjenestetilbyderne man inngår avtaler med, er det rett og slett på tide at fylkeskommunen vurderer hvorvidt man har tillit til AtBs styre, med styreleder i spissen. Det er verdt å merke seg at LOs distriktssekretær Kristian Tangen også sitter i styret. Så må styret i neste omgang sørge for å rydde opp i selskapets administrative ledelse.

Det er imidlertid også grunn til å se kritisk på anbudspraksisen – og det er et politisk spørsmål. Offentlige myndigheter kritiseres jevnlig av næringslivet for at man stiller større krav til private aktører enn man gjør til egen virksomhet. Dersom det viser seg at fylkeskommunens egne selskaper først og fremst vektlegger pris i anbudsprosesser, har man en betydelig jobb å gjøre. For slik kan vi ikke ha det. Pris hører selvfølgelig med – men politikken må ta samfunnsansvar på overordnet nivå, langt over hva man kan forvente av næringslivet. Klarer man ikke å ha orden i eget hus, kan man ikke kreve stort av andre.

Kommentarer til denne saken