Svar til Svein Otto Nilsens innlegg om politikerlønninger i fylkestinget.

Den beste måten å spare penger på her er å legge ned hele fylkestinget.

Les også

Fylkestinget i Trøndelag avviste nullvekst på politikerlønningene

Overfør forvaltningsoppgavene til statsforvalteren og statens vegvesen. Fylkestinget som et tredje politisk organ stammer fra den tiden herredsordførene hadde deltidsstilling og kommuneadministrasjonen var minimal.

I dag har alle kommuner en profesjonell administrasjon på de aller fleste områder og mange samarbeider formalisert seg imellom. Behovet for det forvaltnings nivået som fylkeskommunen utgjør er borte, den er bare et forsinkende og fordyrende overflødig mellomledd.

Ekstra ille vil det bli i Finnmark dersom fylket gjenopprettes, da vil knapt 80 tusen innbyggere få en ekstra og fordyrende administrasjon uten at det betyr noe for demokratiet. Dersom Alta by kommune velger å gå til Troms blir det ekstra ille, da blir hele fylket på størrelse med Bodø by!

Så derfor: Legg ned fylkeskommunen snarest mulig - det er vi alle best tjent med!!