I Nationen 22. mai kan vi lese om fylkesveier så nedprioriterte at den dårlige standarden har ført til materielle skader på biler. En undersøkelse viser at fire av ti biler får skader. Mange av de veiene er også i så dårlig stand at det kan føre til trafikkulykker. I tillegg mangler det rassikring. Dette nedprioriteres, og både forrige og dagens regjeringen vil heller satse på gigantiske motorveiprosjekter.

Ifølge NAF vil vedlikehold og å ta inn etterslep på norske fylkesveier, koste 73 milliarder kroner. Skikkelig vedlikeholdte fylkesveier vil gjøre det tryggere å ferdes og er viktig for beredskap, næringsliv og folk i distriktene. Når regjeringen fokuserer på firefelts motorvei samtidig som de ignorerer fylkesveiene vi har, så er det dårlig distriktspolitikk.

SV vil flytte milliarder bort fra firefelts motorvei over på vedlikehold og etterslep av fylkesveiene. Vedlikehold av fylkesveiene er god distriktspolitikk, som vil gjøre det lettere både å bo og flytte til distriktene. Fylkesveiene trenger sårt en oppgradering og jeg håper at Ap-Sp-regjeringen nå blir med på dette løftet for innbyggerne i distrikts-Norge.