Etter over et år med restriksjoner, isolasjon og en mer begrenset hverdag gleder vi oss til gjenåpningen. Noe av det vi gleder oss mest til å se livet og aktiviteten hos studentene som vi er så stolte av i Trondheim. Å være en kjent og kjær studentby er et gode som kommer hele byen og fylket til gode og derfor vil flertallspartiene i fylkestinget bevilge ti millioner kroner til nybygget på Studentersamfundet.

Det er lite som gir meg så stor glede som å se Trondheim som landets beste studentby, med all aktivitet og engasjement det gir for studenter og alle andre. Samfundet står som et hjerte i studentbyen Trondheim. Studentersamfundet har siden 1910 til i dag stått gjennom og overlevd alle de store historiske hendelsene som har påvirket regionen vår. Etter vi er ferdige med vaksinasjonen vil dette være en av de viktigste institusjonene vi kan styrke for at flere som flytter til Trondheim skal føle seg heime og leve rike liv.

Det handler ikke utelukkende om fest og moro, men også blodig alvor. Studentenes helse- og trivselsundersøkelsene viser tydelig hvorfor vi må prioritere tiltak rettet mot studentene: 45 prosent svarer at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager. 19 prosent oppgir å ha søkt hjelp for psykiske plager siste tolv måneder. For disse to kategoriene har det vært en sterk økning siden 2018. Like skremmende er det å lese om kategoriene hvor det ikke har vært økning men som er så alt for stabilt på samme nivå siden 2018:

  • Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje. (Ingen økning)
  • Like mange svarer at de har tenkt på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det. (Ingen økning)
  • Fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv. (Ingen økning)

Jeg skulle veldig gjerne sett en nedgang i disse tallene. Vi er avhengige av den sterke rollen studentfrivilligheten spiller for å motvirke psykisk uhelse og gi bedre forhold for studentene. Slik var det før korona, og det er enda viktigere etter korona. Samfundet fungerer som et hjerte i studentbyen vår, og fanger opp mange studenter på tvers av interesser og bakgrunn. Derfor ønsker vi i fylkestinget å være med på dette løftet for studentene og for Trondheim.

Vi gleder oss til å se hvordan studentene selv utvikler og bruker Samfundet som en viktig brikke i bybildet og for studentenes helse. Hver krone som går til nybygget kommer til å betale seg i alle ungdommer som får et sosialt nettverk, bekjempe ensomhet og får oppleve Trøndelag på sitt beste.