Vi savner at Vedum følger opp det han sa i samtalene over kaffekoppen med næringslivet. Da sa han at han skulle lytte til folk i distriktet – de med skoa på. Nå har imidlertid pipa fått en annen lyd. Det ferskeste eksemplet er saken om elektrifisering av Melkøya. NRK melder at 2/3 av befolkningen i landets tre nordligste fylker er imot elektrifisering av Melkøya. Bare 16 prosent er for.

Les også

Distriktsbedriftene trenger folk – da må det politikk til

Det er ikke god og bærekraftig distriktspolitikk når 31 bedrifter har fått avslag på søknaden om mer kraft fra nettet på grunn av lav kapasitet. God næringspolitikk handler om at kraften brukes fornuftig. Å bruke den til å pynte på eget klimaregnskap samtidig som det er tvilsomt at de globale utslippene går ned, er ikke fornuftig klima- eller næringspolitikk.

Næringslivet skaper arbeidsplasser

Funderud skriver at Senterpartiets landsmøte har vedtatt lavere skatter for næringslivet. Det er vel dessverre vanskelig å tro på noe Sps landsmøte vedtok. For i tillegg til at ledelsen overkjører landsmøtevedtaket om Melkøya, innfører Regjeringen også stadig nye, uforutsigbare skatter og betingelser som setter kjepper i hjulene for utviklingen.

Sp har historisk skjønt at distriktene har godt av næringslivsledere som skaper verdier. Nå ser vi at regjeringen driver en næringspolitikk som er uforutsigbar og skaper usikkerhet rundt arbeidsplasser over hele landet.

KrF vil derimot ta jobben med å sikre distriktsarbeidsplasser og stimulere næringslivet. Derfor vil vi fjerne formueskatten på arbeidende kapital. Denne skatten rammer bare norske eiere, som gir et uheldig konkurransefortrinn for utenlandske eiere. Skal vi bygge Norge må vi legge til rette for de små og mellomstore bedriftene – for verdiskaperne, ikke som regjeringen som vedtar noe også gjør det motsatte.