De pengene i statsbudjettet som endelig kuttes fra Human Rights Service (HRS), bør gå uavkortet til de norske menneskerettssentrene i stedet.

I Trøndelag har vi et tett og godt samarbeid med Falstadsenteret, som gjør en fabelaktig jobb med å undervise våre unge om ekstremisme samtidig som de holder krigsminnene levende, slik at vi ikke glemmer.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok en egen uttalelse om ekstremisme. I et av avsnittene der står det gode formuleringer:

«De regionale menneskerettighetssentrene Falstadsenteret, Stiftelsen Arkivet og Narvik fredssenter gjør en uvurderlig innsats for å undervise elever om menneskerettigheter og konsekvensene av ekstremisme. Dette viktige arbeidet må forsterkes og nå ut til flere. I tillegg ønsker vi å styrke og utvikle Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det europeiske Wergeland-senteret (EWC), 22. juli-senteret, Rafto-stiftelsen og Nansen fredssenter.»