Det er store forskjeller på hva vi betaler i nettleie i Norge. Hovedårsaken til forskjellen skyldes antall kunder nettselskapet har å fordele regningen på og topografiske forhold. I Stjørdal betaler kundene vel 2.000 kroner mer i året enn kundene i Trondheim sentrum. Dette er likt for innbyggere og næringsliv i hele Nord-Trøndelag.

Det er NTE som er konsesjonær i Stjørdal kommune og står for leveringen av strøm. NTE er et supereffektivt selskap, et av de mest effektive i hele Norge, likevel betaler Stjørdalingen vel 2000,- mer i snitt enn de som får levert strøm i Trondheim. Slik bør det ikke være og nå er det politisk mulig å gjøre noe med denne urettferdigheten.

Regjeringen og Stortinget har hatt en utjevning av nettleien på agendaen i lengre tid. Nå har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) forelagt et forslag til utjevning av nettleien i Norge til Olje- og energidepartementet. Deretter skal regjeringen se på dette og forelegge et forslag til utjevning for Stortinget.

For kundene i Nord-Trøndelag er det viktig at Stortinget bestemmer seg for en reell utjevning av nettleien og en finansieringsform som står seg over tid. RME har ikke foreslått at alle skal betale samme nettleie i Norge, men sier likevel at det er politikerne som skal bestemme omfanget av utjevningen.

Den samlede årlige nettleien i Norge, eksklusive Statnett, er på ca. 19 milliarder kroner. Distriktsenergi, som representerer de fleste nettselskapene i Norge, har regnet ut at dersom man bruker 500 millioner kroner i året, er det ingen som skal måtte betale mer enn 30 øre/kWh i Norge uansett hvor man bor. Med den tilnærmingen vil innbyggerne i Stjørdal spare ca. 1.400 kroner i året. Det bør stortingspolitikerne minst legge seg på, etter min mening. 500 millioner kroner representerer for øvrig ikke mer enn ca. 120 kroner pr. husstand i Norge. For egen del, er lik nettleie for alle å foretrekke, men enhver finansieringsordning som treffer kundene i Stjørdal, og dermed også mange distriktskunder over hele Norge, ønskes velkommen.

Som Sp-ordfører er det i en sak som denne godt å vite at også Sp på Stortinget ønsker en utjevning av nettleien og at dette har det vært jobbet for i lang tid. Nå er det opp til Stortinget å levere en rettferdig og dermed lavere nettleie for kunder utenfor de aller største byene.