Torsdag 5. mai ble det opplyst at Trondheim kommune har plassert ut gjerder langs brygga ved kanalen på Grilstad Marina. Dette er det siste tiltaket i rekken av flere tiltak som har vært gjort de siste årene i et forsøk på å hindre ungdom i å bruke området og å bade fra bryggene der.

Grilstad Marina har de siste årene vært en viktig møteplass, og en sosial arena for Trondheims ungdom. Plassen tilbyr alt ungdom kan ønske seg, sandvolleyballbane, store gressplener til lek, soling og andre aktiviteter, brygger med dypt vann slik at man kan hoppe/stupe og nærhet til butikk og kollektivtransport. I dag er Grilstad Marina den eneste plassen i Trondheim som tilbyr dette. Det er vanskelig å forstå hvorfor man lager en slik optimal arena for ungdom, for så å gi uttrykk for at vi er uønsket der.

Andre lignende tilbud i Trondheim, som for eksempel Hansbakkfjæra, fungerer dårlig da det kun er forsvarlig å hoppe fra brygga et par timer i døgnet når det er flo. Da er det ofte fullt av folk, gjerne småbarnsfamilier og pensjonister. Dette fører ofte til konflikt mellom brukerne der de voksne ofte ber ungdom dempe seg, roe seg eller forlate stedet. Også andre badeplasser som Theisendammen, Kyvannet og Nydammen er populære blant småbarnsfamilier og fungerer dårlig for ungdom.

De siste årene har Trondheim kommune gjort flere undersøkelser for å kartlegge ungdoms trivsel i sin by og sitt nærmiljø. Hvis Trondheim kommune virkelig ønsker å ta ungdoms trivsel på alvor, er det viktig at de lytter til hvilke behov vi som ungdom har. FN's barnekonvensjon understreker barn og ungdoms rett til å bli hørt i saker som angår dem, og vi mener dette er en slik sak.

Ungdom i Trondheim mangler arenaer der de kan være sammen og ha det gøy uten at aktivitetene er organisert av voksne. Ungdom har alltid hatt slike behov, selv om mange av de som er voksne i dag kanskje har glemt det? Når sommeren kommer har vi behov for steder der vi kan møtes, spille musikk, flørte, bade og kose oss sammen. Behov for å få være ungdom rett og slett.

I Adresseavisen den 7. august 2020 omtales Trondheim kommunes nye sikkerhetstiltak ved byens brygger der de ønsker å sette opp rekkverk og gjerder. Her uttaler teknisk sjef i Trondheim kommune, Tomas Eidsmo følgende: «Vi kan ikke forby folk å verken bade eller hoppe, men vi kan informere om farene og gjøre slik at arealene ikke er like lett tilgjengelige».

Vi forstår kommunens ønske om å gjøre byen trygg og sikker, men tror at sikkerhetstiltaket på Grilstad marina vil føre til flere farlige situasjoner enn tidligere, da ungdom garantert kommer til å fortsette å hoppe og bade her, og tiltaket vil virke mot sin hensikt. Så vidt vi vet har det aldri vært ulykker i forbindelse med bading på Grilstad, noe som får kommunens sikkerhetstiltak til å virke noe overdrevet. Kan det hende at gjerdet ikke er satt opp bare på grunn av sikkerhetshensyn? Sterke krefter har lenge ønsket å hindre ungdom i å bade på Grilstad. I Norge har strandloven sikret nordmenn tilgang til sjøen i over 50 år, men den gjelder kanskje ikke for ungdom?

Hvis det er slik at Trondheim kommune ikke ønsker at ungdom skal bruke Grilstad marina som møtested og badeplass er det viktig at kommunen forstår behovet for et lignende tilbud et annet sted der man kan hoppe ut i vannet fra brygger, stupebrett eller andre høyder, der det er god plass og toleranse for at ungdom trenger å være ungdom.

Inntil vi har et slikt sted, vil ungdom fortsette å møtes på Grilstad og vi ser det som svært sannsynlig at mange vil fortsette å hoppe fra bryggene selv om vi nå må vi klatre opp på gjerdet først. Om kommunen synes det høres ut som et godt alternativ kan dere jo bare sitte på gjerdet, for vi kommer hvertfall til å hoppe fra det.