På grunn av nærskoleprinsippet for videregående skole er mange elever fra Namdalseid fratatt sin nærskole. Nærskoleprinsippet skal følge kommunegrensene, har Trøndelag fylkeskommune bestemt. Elevene på Namdalseid får ikke lenger gå på videregående skole i Steinkjer, selv om avstanden for mange er mye kortere enn til «nærskolen» i Namsos. Hvorfor er det slik? Hvorfor kan ikke elevene få gå på skolen som er geografisk nærmest sitt bosted? Hvorfor kan ikke elevene få gå på videregåendeskole på det stedet en føler mest tilhørighet?

For mange av elevene på Namdalseid blir praktiseringen av nærskoleprinsippet veldig uheldig. Bor eleven i området ved Korsen og skal ta skolebussen til videregående skole, er det faktisk så mye som én time (!) kortere skoledag for elever som går på skole i Steinkjer, enn de som må til «nærskolen» i Namsos. Undervisningsdagen er like lang på begge skolene, men det går bort omtrent en halv time ekstra både morgen og kveld med skolebuss for de som må gå på «nærskolen» i Namsos. Det er fem timer per uke! Hvorfor må elevene tvinges til å bruke fem timer ekstra per uke i reisetid, bare for at fylkeskommunen sier at «nærskolen» skal følge kommunegrensa? Et skoleår er på 190 dager. Elevene skal dermed bli tvunget til 190 timer ekstra reisetid per år. Det er over fem hele arbeidsuker det!

AtB er visst også helt enig i at det er langt fra Olav Duun videregående skole i Namsos til sørdelen av Namdalseid. Skolebussen kjører derfor ikke lenger sørover enn til Korsen, selv om det ennå er over ei halv mil sørover langs fv17 til kommunegrensa. Elevene sør for Korsen får derfor ikke sitte på med skolebussen sammen med de andre elevene. Området lengst sør på Namdalseid er Almlia. For å komme seg fra Almlia til «nærskolen» i Namsos må man først kjøre inn til Sprova i Steinkjer kommune, for så å starte ferden nordover. Fra Sprova er det nesten dobbelt så langt til Namsos som til Steinkjer. Skulle tro det var best for elevene om de fikk gå på skolen som ligger nærmest, og her er det snakk om store avstander.

Så feil er praktiseringen av nærskoleprinsippet at det er mange tilfeller av elever som før skoleopptak melder flytting ut fra kommunen, slik at de får gå på sin geografiske nærskole i Steinkjer. De ønsker å gå på skole i byen hvor de kanskje spiller håndball eller fotball, eller er med på dans, turn eller andre fritidsaktiviteter. De ønsker å gå på skole på det stedet de føler seg tryggest og kjenner flest andre ungdommer. Det er jo dette som er intensjonen med å ha nærskole?

Og dette har ingenting med kvalitet på skolene å gjøre – vi regner med skolen på Namsos er akkurat like god som skolen på Steinkjer. Dette har med reisetid og tilhørighet å gjøre. Vi på Namdalseid er vant til å kjøre langt, vi er innforstått med at vi ikke bor i verdens navle. Men vi er ikke SÅ glade i å kjøre bil og buss. La ungdommen få bruke de 190 timene i året til andre ting enn å kjøre buss.

Bruk fornuften og gjør videregående skole i Namsos og Steinkjer likestilte som nærskoler for elever fra Namdalseid, slik det har vært praktisert tidligere. Dette innebærer at eleven selv får avgjøre om det er mest naturlig å gå på skole Steinkjer eller Namsos, ut fra reiseavstand og tilhørighet. Kanskje vi er for få som bor på Namdalseid til at noen bryr seg? Eller har vi noen dugende politikere som kan hjelpe oss med å endre på dette? Gi oss nærskolen tilbake!

Hilsen ungdomsskoleelever og foreldre til ungdomsskoleelever på Namdalseid!