Gå til sidens hovedinnhold

Glem ikke fagarbeideren!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkestinget har slått fast at regional kompetansepolitikk er et prioritert område i Trøndelag, med overordnet mål om at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Det er jeg veldig glad for! Jeg har slått fast at fagarbeideren er viktig for å lykkes med dette arbeidet!

Utdanning er nøkkelen til å forene by og land og for å forebygge at distriktene mister innbyggere, kompetanse – og muligheter. Arbeiderpartiet vil at våre innbyggere som ønsker å gjennomføre utdanning, enten det er videregående skole, fagskole eller en utdanning på høyskole eller universitet, skal få tilrettelagt dette nært der de bor.

Trøndelag trenger flere fagarbeidere og fagskoleutdannede til industri og offentlig sektor. I arbeidet med kompetansestrategier framover, blir det derfor veldig viktig å gi våre fagarbeidere mulighet til å utvikle seg og å ta fagskoleutdanning. Et fagbrev trenger ikke være slutten på yrkesutdanningen, tvert om! Med et fagbrev i hånda er du verdifull for bedrifter og kommuner i Trøndelag, og har mulighet til å tilegne deg mer kompetanse med høyere yrkesfaglig utdanning.

I Trøndelag har vi satset på å utvikle fagskoletilbud som dekker behov som næringsliv og kommuner har. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen vil gi fagskoleutdanningene en viktigere rolle i arbeidet med livslang læring framover. I Hurdalsplattformen drar regjeringen fram at fagskolene skal være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høyskoleutdanning. Regjeringen vil gi fagskoleutdanningene en viktigere rolle i arbeidet med livslang læring og jobbe for et tett samarbeid mellom fagskolene og partene i arbeidslivet. Det er musikk i mine ører.

I møter med bedrifter i hele Trøndelag blir nettopp behovet for fagarbeidere løftet. Vårt næringsliv trenger flere fagarbeidere for å bygge og trygge Trøndelag. Vi skal følge opp. Med Arbeiderpartiet i regjering får vi et kraftfullt løft for yrkesfag. Det begynner med å styrke praktisk læring i grunnskolen, bedre yrkesfagopplæring i skole og læretid og økt innsats for seriøse vilkår i arbeidslivet.

Har du et fagbrev i hånda, skal vi legge til rette for at du får mulighet til å utvikle deg der du bor. Vi må slutte med tankegangen om at folk skal bli tvunget til å flytte vekk fra hjemstedene sine for å øke kompetansen sin. Hvis noen ønsker å studere nært hjemplassen sin må det gis mulighet til det. Det vil oppfylle Arbeiderpartiets mål om lik rett til utdanning, og slik kan vi ta hele Trøndelag i bruk.

For at Trøndelag skal ha levende distrikt med de fagfolka og kompetansen vi trenger i framtida, må vi satse på fagarbeideren!

Kommentarer til denne saken