Det er en menneskerett å få elske den man vil.

Fokus på Pride både i juni og ellers i året synliggjør grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet, markerer samhold, solidaritet, respekt og toleranse og uttrykker alles rettighet til fritt å leve ut sin egen identitet.

Så sent som i går snakket vi med en mor som er fortvilet fordi hennes barn nylig har fortalt sine venner på ungdomsskolen at hen er bifil. Dette resulterte i utfrysing og latterliggjøring fra vennegjengen. Hen kan ikke si noe til skolen i frykt for å bli stemplet som «snitch», og bli banket opp. Som moren sa: «Det er kun en melding via sosiale medier som skal til, så kommer alle».

På grunn av denne og mange lignende historier trenger vi Pride – også i 2021. Kjærlighet på tvers av alle kjønn og kjønnsuttrykk må normaliseres. Alle har rett til å føle det de føler, leve slik de ønsker, sammen med hvem de ønsker. Det er dette som er normalt, ikke at alle skal tvinges inn i et kjønnsmønster som hører hjemme på historiens skraphaug.

Rødt ønsker at alle mennesker fritt skal kunne leve ut sitt kjønnsuttrykk og sin seksuelle orientering. Frie liv for alle fordrer at vi utvider samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Vi er hverandres kolleger, naboer, familiemedlemmer og venner, uavhengig av hvem du elsker eller forelsker deg i.

Ingen mennesker skal risikere diskriminering, trakassering eller vold for å bryte med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Til tross for framgangen i kampen for rettigheter, er det fremdeles fordommer mot personer som ikke følger tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For mange fører dette til at de velger å skjule sitt kjønn, sin seksualitet eller legning, i frykt for å bli utstøtt.

Rødt jobber for:

  • at kjønnsidentitet skal kunne velges
  • å forsvare lovverk som gir like rettigheter uavhengig av seksuell orientering
  • offentlig finansiert informasjon om seksuell orientering og kjønnsuttrykk
  • å sikre LHBTQ+-organisasjoner gode rammevilkår
  • at LHBTQ+ blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger.

Ballen ligger på vår banehalvdel og det er vårt alles ansvar å sørge for gode pasninger for å skape et godt samspill. Og ja, vi spiller på samme lag.

Laget heter «Medmenneske».

God, og trygg, Pride!