Dagens regjering har nylig varslet at de vil bruke betydelig mindre penger på vei. Regjeringen har varslet at flere prosjekter kan bli utsatt. Dette forhindrer etablering av næringsliv og er et hinder for klimakuttene vi har satt. En tredjedel av Norges klimautslipp kommer fra transport – da er gode veier nødvendig for å nå klimamålene.

Da FrP satt i regjering forkortet vi kjøreturen fra Ålesund til Oslo med to timer. Dette er to timer mindre hvor bilen er på og slipper ut klimagasser. Gode veier forhindrer at biler må stå lenge stille i kø samtidig som de slipper ut Co₂. Å satse på veier som en klimaløsning har lønt seg. Med FrP i regjering gikk utslippene fra transportsektoren ned til samme nivå som i 2001, ifølge SSB.

Flere steder har regjeringen valgt å heller fokusere på 2/3-felts istedenfor firefelts motorvei. Vi har sett over årene at 2/3-felts veier er underdimensjonerte og må utbedres etter få år. Skal man tenke langsiktig er det mye mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut 4-felts vei. I tillegg har 4-felts motorvei 3–4 ganger så høy kapasitet som 2/3-felts.

Gode veier er også en forutsetning for etablering av næringsliv. Bedrifter trenger et godt vei-nettverk for å kunne transportere varer og tjenester med gode rammer. Oslofjord tunnelene opplever konstant høy trafikk og nye ulykker, i fjor måtte den stenge ned en hel uke etter brann fra et vogntog. Ifølge Statens vegvesen er forbindelsen mellom Oslofjorden og Drøbak stengt 10 prosent av tiden. Nå med regjeringens nye beskjed om kutt i veiprosjekter vegrer bedrifter seg for å etablere.

I et sålangstrakt og topografisk variert land som Norge trenger vi gode veier. Gode veier er nødvendig for et sterkt næringsliv men også for kutt i klimagassutslippene. Med den politikken som dagens regjering fører så er det ikke bare et tap for arbeidsplasser og skatteinntekter – men et tap for klimamålene vi har satt.