Gå til sidens hovedinnhold

GPS: Nå må dette prioriteres høyere!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nasjonalforeningen for folkehelsen hører med til de som blir ekstra oppmerksom når vi i radioen hører etterlysning etter savnet person (demens?). Deretter tenker vi: Hvis GPS hadde vært utbredt, ville vi kanskje unngått slike meldinger? Å høre eller lese om at personer med demens meldes savnet vekker dårlige følelser hos oss. Dessuten har leteaksjoner en høy kostnad for samfunnet.

Kun halvparten av kommunene i Trøndelag oppgir at de tilbyr GPS-varslingsutstyr!

Vi er positive til bruken av GPS som lokaliseringsverktøy for personer med demens, for dem som ønsker det. At GPS tilknyttet en alarmsentral skal bli tilgjengelig for alle personer med demens som har bruk for det, og ønsker det.

GPS kan skape trygghet for både personer med demens og pårørende. Vi ønsker oss GPS inn i de kommunale hjelpemiddelsentralene, så fagfolk og kommunen skal være ansvarlig for kvalitet. Velferdsteknologi, som GPS, skal ikke erstatte pleie- og omsorgstjenester, men være en ekstra trygghet.

Leteaksjoner

Det finnes ingen statistikk på dette området, men ut fra oppslag i media, andre kilder og egne møter med bl.a. politiet i Bærum og Trondheim, er det mulig å fastslå at samfunnet bruker betydelige ressurser på å lete etter savnede personer med demens hvert år. Bak hver leteaksjon er det mye fortvilelse, håpløshet og utrygghet både hos pårørende, pleie- og omsorgspersonell og letemannskaper. Norsk folkehjelp har anslått at det er opp mot tusen leteaksjoner etter personer med demens i Norge hvert år, og slår fast at dette er en betydelig problemstilling.

Livskvalitet og frihet for personer med demens

Personer med demens tør ikke gå hjemmefra fordi de er redd for og ikke finne veien hjem. Dette gir en dårlig livskvalitet og gir en mangel på frihetsfølelse. Sosialt samvær og fysisk aktivitet kan være faktorer som sinker utviklingen av demenssykdommen. Mestring er viktig for alle, og GPS kan bidra til økt mestringsfølelse i eget liv, enklere og møte andre og mer fysisk aktivitet.

Pårørendes byrde

Pårørende er ofte bekymret for at personen med demens skal gå seg bort, og synes ofte det er lettere om personen med demens blir hjemme om ikke de har med seg noen. Noe som igjen kan gi dårlig samvittighet når ikke pårørende selv har tid til lange turer og følge til sosiale sammenkomster.

GPS er dobbel frihet og dobbel trygghet. Vi ber kommuner og politikere vise handlekraft og gi personer med demens og deres pårørendes økte livskvalitet.

Kommentarer til denne saken