1. juli ble en rekke fergesamband gratis. Det er spesielt pendlere og næringsliv i distriktene som vil dra nytte av denne ordningen. Det er en lettelse for Senterpartiet at denne mangeårige valgkampsaken nå er endelig i havn. I Hurdalsplattformen ble det enighet om gratis ferge for fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig. Det ble også enighet om gratis ferge til øysamfunn uten veiforbindelse til land. Det blir neste steg.

Næringsliv og pendlere har opplevd en markant økning i fergeprisen de siste åra. Grunnet ombygging til utslippsfrie ferger uten tilstrekkelig finansiering fra tidligere regjering, måtte fylkeskommunene ta inndekning via økte fergepriser.

I tillegg ble det avviklet passasjerbillett og inndekning ble lagt på økt sats per bil. For pendlere økte man også satsen for fradrag i skatten under Solbergregjeringen. I sum ble dette en betydelig økt utgift både for pendlere og næringsliv.

Høye drivstoffpriser grunnet høy verdensmarkedspris har økt kostnadene ytterligere på pendlere og næringsliv. Gratis fergesamband bidrar derfor vesentlig til å lette trykket på pendlere og næringsliv langs kysten.

Det var allerede i valgkampen 2005 Senterpartiet løftet fram forslag om gratis ferge. Det er derfor ekstra gledelig at vi endelig har fått gjennomslag for et godt distriktstiltak.