I disse dager kan 100 ferske grunnskolelærere fra Nord universitet gå sommeren i møte med ei ettertraktet utdanning i baklomma.

Fem år med forelesninger, lesing, praksisperioder, eksamener, nye vennskap, studentliv og masteroppgave er historie. En av mange milepæler i livet. Herlig på så mange vis. Og samtidig litt vemodig at ei helt spesiell tid i livet er over.

Studentene som denne uka får utdelt sine vitnemål, er historiske. De er det første kullet grunnskolelærere som kommer ut med ei femårig integrert masterutdanning etter at denne ble innført i 2017. De har på mange måter gått opp løypa for studentene som kommer etter.

Det er ikke bare enkelt å være de første ute i et nytt utdanningsløp. Mye er nytt, både for lærere, praksislærere og studenter. Med masterutdanning får de i tillegg til faglig bredde, også større fagdybde. Den metodiske tekningen, systematikken og strukturen som ligger i masterutdanningen, er noe en nyter godt av på mange felt i arbeidslivet.

Det er tid for gratulasjoner!

Gratulerer til alle studenter som velfortjent kan nyte godt av at ny lærdom nå er godt dokumentert. Gratulerer til de over 500 studentene fra Nord universitet som nå kan starte som lærere i barnehager, grunnskoler, kulturskoler, videregående skoler og på høgskoler og universitet.

Gratulerer til det første kullet med grunnskolelærerstudenter som har fullført den nye masterutdanningen.

Og ikke minst: Gratulerer til skoleeiere i Nordland og Trøndelag som får nyte godt av alle nyutdanna lærerkandidater.

Samtidig må vi takke alle skoleeiere, rektorer og praksislærer som de viktige og gode samarbeidspartene de er, i det å gi studentene våre god praksisopplæring. Takk også for at dere åpner opp for at studentene kan få gjennomført masteroppgavene sine, og for at vi får anledning til å drive praksisnær forskning i vår region.

70 prosent av lærerne vi utdanner ved Nord universitet, blir i regionen. De ferdig utdanna studentene er ettertraktet. Forleden dag ringte en oppvekstsjef i Finnmark og spurte om vi kunne sette han i kontakt med studentene våre. Han hadde behov for sju nyutdanna lærere til høsten. I øykommunen Frøya ringte de og spurte etter tre ferdig utdanna grunnskolelærere. Gjennom å tilby litt ekstra startlønn og en god velkomstpakke til unge lærere, så tiltrakk de seg for noen år siden flere av våre nyutdanna lærere.

Freyja, en av våre mange dyktige studenter, ønsker seg jobb i Lofoten. Hun har tatt master grunnskolelærerutdanning 1-7. Hvis hun jobber i Lofoten i tre år, så kan hun søke om å få ettergitt 161.000 kroner av studielånet. Gunnar velger å dra til Oslo for å jobbe i grunnskolen der. Og en annen har fått seg fast jobb i ungdomsskolen i Kolvereid.

Ta godt imot de nye lærerne. Vi vil gjerne at våre nyutdanna lærere skal bli i skolen i mange år og være med å utvikle fremtidens skole. En av tre som har lærerutdanning, jobber utenfor skoleverket. Det er slett ikke overraskende at lærerutdanningen er attraktiv for mange yrker. Du blir god på ledelse, på relasjoner, på fag, på innovasjon og på pedagogikk. Men samtidig vil vi veldig gjerne at enda flere velger å bli i skolen. Det fins mange karrieremuligheter innenfor skolesektoren.

Det at studenter får ettergitt studielån hvis de velger å ta grunnskolelærerutdanning, er et av tiltakene for å få flere til å velge lærerutdanning. Men vi vet også at det første møtet med arbeidslivet er viktig. Så til dere som får nyutdanna lærerkolleger til høsten: Del av erfaringer og kunnskap, gi dem tips, råd og støtte den første tiden. Og ta imot de nye innspillene og den nye energien de ferske lærerne kommer med.

Skal barnefamilier oppfatte det som attraktivt å bosette seg, og bli boende i Distrikts-Norge, så må vi ha gode lærere og gode skoler. Vi må sammen jobbe for å rekruttere til både lærerutdanning og til læreryrket.

Vi vil ha levende lokalsamfunn i Trøndelag, Nordland og resten av landet fremover. Dette er et lagarbeid. Nord universitet, fylkene, kommunene, skolene, lærerne og foreldrene må jobbe sammen for dette. Fremsnakk den viktige jobben lærerne gjør. Vær med på å bygge opp, og snakke fram, det viktige laget rundt ungene våre.

Til alle avgangsstudenter: Lykke til videre på ferden. Dere skal inn i en svært viktig jobb. Dere er fremtiden.

Gratulerer, og god sommer.