Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Som ordfører er jeg utfordret av Trønderdebatt til å skrive om egen kommune – hva er status og hva er utfordringene?

Grong er inne i en periode med mye byggevirksomhet. Utbygging av E6 og NTE sin utbygging av kraftstasjonen på Nedre Fiskumfoss er de største prosjektene. Vi gleder oss stort over ny E6 og forventer at bevilgninger til videre utbygging kommer i statsbudsjettet til høsten. Vi er også stolte over den nye kraftstasjonen NTE bygger i kommunen. Her produseres det ren energi på fornybare ressurser.

I kommunal regi har vi bygget ferdig basseng til svømmeundervisning og vi har skiftet til et mer miljøvennlig dekke på kunstgressbanen. Dette har vært viktige prosjekter for å komplettere de andre anleggene vi har. Med gode og mangfoldige anlegg og turstier ønsker vi å gjøre det lettere for innbyggere og besøkende å være aktive. En god folkehelse er i fokus, og da må det være enkelt for oss alle å ta vare på egen helse.

Vi ønsker oss mer næringsvirksomhet og da er tilgjengelig næringsareal er viktig. Vi har etablert og utvidet næringsparken vår, slik at det er plass til flere.

Akkurat i disse dagene fylles kommunen med turister. Det setter vi pris på! Med mange El-ladestasjoner, og flere kommer, er Grong en perfekt plass for en pause. I tillegg har vi laksefiskerne som bruker lakseelvene våre i sesongen.

En av de største satsingene i Grong er videreutviklingen av Destinasjon Grong der vi jobber med å gjøre Grong til en helårsdestinasjon. Vi har i dag mye aktivitet på Bjørgan der det bygges hytter og skapes aktivitet. I dag har vi nesten 300 hytter i området og vi har plass til flere. På en fin vinterdag økes innbyggertallet med rundt 1000 stykker. Med alpinanlegget, skiskytter – og langrennsstadion, og fylkets fineste skiløyper innover fjellet har vi en perle i vinterhalvåret. Nå vil vi bli mer attraktive i sommerhalvåret. Den nye rulleskiløypa og Gokart- banen er to anlegg som bidrar til dette.

I starten av juni ble de første Musikkfestdagene i Grong arrangert. Dette er en festival som hyller to familier i Grong med lange musikk – og kunstnertradisjoner, Føynum og Fiskum. En annerledes festival skapt, og vi håper dette kan utvikle seg til noe større i årene som kommer. Kultur skaper glede i hverdagen.

I en statusoppdatering fra Grong må det nevnes at vi er en skolekommune; vi har videregående skole og vi har folkehøgskolen. Dette er viktige kompetansearbeidsplassene i kommunen.

Det finnes utfordringer; Vi skulle gjerne hatt en bedre kommuneøkonomi og flere innbyggere. Det store spørsmålet er hvordan vi skal bli attraktive for morgendagens innbyggere? For å opprettholde innbyggertallet trenger vi folk fra sentrale strøk som ønsker å bo i Grong, og kommunene rundt oss. Vi har arbeidsplasser nok – både i det offentlige og private næringslivet.

Vi merker den enorme sentraliseringen som skjer i Trøndelag, der det meste trekkes til Trondheim. Vi ser dette på flere samfunnsområder. Kampen om utviklingsmidler, investeringsmidler til vei og offentlige arbeidsplasser er tøff. Kollektivtilbud er et av de områdene vi merker dette tydeligst.

Vi ønsker utvikling og bolyst, da kan vi ikke bli utelatt fra mulighetene til å velge miljøvennlige transportmidler som buss og tog. I dag er ikke kollektivtransport et alternativ. Vi jobber for flere togavganger til Grong fra Steinkjer og mer fleksibelt busstilbud. Vi kjemper for å skape en forståelse av at Namdalen er en del av Trøndelag og vi trenger utviklingskraft i de indre strøkene for fremtidig vekst og verdiskaping.

Vi jobber hver dag med å utvikle Grong, og det skal vi fortsette med i årene fremover. Vi har plass og vi har ledige jobber! Hjertelig velkommen til alle!

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag