Under den misvisende overskriften «Massene kan ikke ties», sier Eivind Rindal ganske korrekt at «Den dagen SIAN får diktere hvem som skal kunne ytre seg offentlig er dagen demokratiet dør».

At Rindal representerer massene er en misforståelse. Han representerer den høylytte minoritet. Flertallet av europeere er enige med SIAN i at islamisering er en veldig dårlig idé.

Det er en misforståelse at SIAN vil nekte motdemonstranter på våre arrangementer. Det jeg derimot har formidlet til media er at dersom det begås lovbrudd, da er det politiets plikt å rydde opp i situasjonen, og fjerne dem som ikke respekterer demokratiets spilleregler og norsk lov.

Politiske markeringer har et særlig lovvern, og ordensforstyrrelser er forbudt uansett om gjerningsmannen mener å ha edle hensikter med sitt lovbrudd.

Rindal bringer en interessant faktaopplysning; politiet opptrer politisert. At politiet ber folk om å ikke møte fram på torget er en politisk skandale. Vi har fra før bevis for at politiet har gjort det samme i Sandefjord og på Kongsvinger.

Politiet ivaretar
ikke demokratiet ved politiserte uttalelser om at folk må la være å delta i demokratiet. Siden politiet er statsmaktens lakeier må det legges til grunn at statsmakten ikke bifaller ordinær politisk meningsbrytning. Det gjør statsmakten til en like stor fiende av demokratiet, som de venstreradikale demonstranter som med straffbar ordensforstyrrelse og kroppskrenkelse saboterer vår virksomhet.

Politiets jobb er å beskytte demokratiet. Det gjør de ved å gripe inn mot støyterrorister som driver ordensforstyrrelse og på den måten blokkerer ytringsfrihet og formidlingsfrihet for et lovlig arrangement.
Her svikter politiet fullstendig, i nær sagt alle de politiske markeringer SIAN gjennomfører.

Politiet har ikke den nødvendige kompetanse på ytringsfrihetsspørsmål og menneskerettigheter. Utallige samtaler med tjenestemenn over flere år underbygger en slik konklusjon. Siden politiloven selv angir at den er rangert under menneskerettsloven, sier det seg selv at en tjenestemann ikke kan gjøre jobben sin uten å kjenne de rettigheter som menneskerettslov og grunnlov gir arrangør av en politisk markering.

Rindals standardfraser om konspirasjonsteorier og hatprat kan jeg oppklare på mandag. Det blir for omfattende her.

Rindals påstand om at jeg er dømt for å ha sprayet en mindreårig er feil. Politiet opprettet anmeldelse mot meg for å forsvare meg og mine mot en voldsmann som begikk to kroppskrenkelser, dokumentert på video. Mener Rindal at politisk motivert vold er akseptabelt?

Deres behov for demonisering av min person underbygger at dere mangler faktabaserte argumenter i anledning islamspørsmålet.

For å praktisere demokrati må du forstå konseptet. Det bygger på sannhetssøken og fri meningsbrytning. Her understrekes betydningen av fakta som beslutningsgrunnlag. Derfor må følelsesbaserte aktivister tåle at SIAN serverer fakta. Derfor må politiet trygge formidlingsfriheten.

Min forventning er at meningsmotstandere som har fått tillatelse til å avholde motdemonstrasjon forholder seg til demokratiets spilleregler. Det innebærer at blant annet lydforsterkingsutsyr og alle former for kroppskrenkelse er forbudt. Jeg forventer at politiet griper inn mot lovovertredere og fjerner dem slik at demokratiet tillates å fungere også i Trondheim.