Skolen er en gave fra samfunnet til de unge for at de skal skipes inn i livet med best mulig forutsetninger. Hvis dette er utgangspunktet for tenkinga rundt skolen, sier det seg selv hva man skal velge av å ta vare på dem eller tyne dem. Hvis vi vil ta vare på dem, må vi forutsette at de vil være på skolen fordi den gir dem noe. Og hvis vi har troen på lærere, må vi forutsette at de vil det beste for elevene sine.

Å mistenke at vi mister «trykket» i skolen hvis eksamen avlyses, er å tyne heller enn å ta vare på.

Skolen er ikke bare en læringsarena, det er også en svært viktig sosialiseringsarena. Pandemien hindrer svært mange aktiviteter der barn og unge får utfolde seg, og nødvendig trening i å omgås andre mennesker. La oss lage rom for en skole som makter å skape gode løsninger i en rar situasjon, ikke en skole som later som om alt er normalt når alle ser at det er snudd på hodet.

Eksamen etter 15 måneder med pandemi er å tyne heller enn å ta vare på.

Våren 2020 ble eksamen avlyst etter tre måneder med delvis digital undervisning. Årets elever har hatt en uforutsigbar undervisning i over ett år når vi kommer til eksamenstida. Hele landet startet 2021 med tre uker på rødt nivå, og flere steder har det vært rødt store deler av høsten. Det betyr at forutsetningene for god undervisning er veldig ulik fra skole til skole, til og med fra klasse til klasse.

En statsråd som nekter å høre på elevene, lærerne, rektorer og sitt eget direktorat når disse anbefaler å avlyse eksamen, er å tyne heller enn å ta vare på.

Før pandemien var det en stor diskusjonen om tiltak for ungdom som sliter med psykisk helse, og vi startet 2020 med en offentlig debatt rundt forebygging av selvmord. Nå er det flere ungdommer som sliter enn før pandemien. Et godt råd for å komme seg gjennom kriser er å etablere en ny normalitet, men det er vanskelig å etablerer noe nytt når alt endrer seg. Likevel insisterte statsråden på å fortsette fagfornyelsen som om vi ikke sto i den største nasjonale krisen siden krigen.

Lærere uten overskudd til å gi ekstra omsorg i en krisesituasjon er å tyne heller enn å ta vare på.

I juni 2020 fikk skolene bruke de ukene som egentlig var satt av til eksamen, til å sikre grunnlag for standpunktkarakter. Det ble mulig å følge opp enkeltelever, og det var rom til å drive sosialisering uten å stresse elevene med eksamen. Dette ble en god løsning både for elever og lærere.

Å vente til det er for sent til å endre er å tyne heller enn å ta vare på.

Guri Melby - hva venter du på? Valget er klart, tyne elevene med en eksamen som umulig kan være rettferdig eller gi lærerne rom til å ta vare på dem. Avlys vårens eksamen nå!