En Fafo-rapport på bestilling fra Frelsesarmeen er trist lesning. Den har fulgt matkøene hos Frelsesarmeen i Oslo, Drammen og Sarpsborg. Vi ser også flere kommuner etablere egne matsentraler. Hvorfor er behovet for kommunale matsentraler og ideelle organisasjoner i verdens rikeste land? Er ikke det egentlig en fallitterklæring?

I Fafo-rapporten kan man lese at over halvparten av de som mottar matposer er barnefamilier, en av tre er aleneboende og en tredjedel mottar uføretrygd eller alderspensjon. Man kan også lese at en av fire har oppsøkt matutdelingen til Frelsesarmeen for første gang det siste året.

Fafo gjorde den første kartleggingen av matkøer til ideelle organisasjoner allerede i 2004. I den siste rapporten fra 2022 står det svart på hvitt at matkøene har blitt lengre.

I 2022 ble også strøm og drivstoff dyrere. Med høyere kostnader, men ikke mulighet for økte inntekter, må mennesker oppsøke hjelp. Noen får hjelp av nav, mens de som er i jobb, ikke har den muligheten. De må altså til Frelsesarmeen, kirkens bymisjon eller andre ideelle organisasjoner for hjelp.

Regjeringen har mulighet til å redusere matmomsen for å få ned prisen på mat. Dette hadde hjulpet både de som mottar hjelp fra nav, men også de som er i lavtlønnede yrker. Da hadde flere sluppet å oppsøke matstasjoner for å få mat på bordet.

Men regjeringen glimrer med sitt fravær, også i denne saken. Dette er en situasjon de ikke trenger å følge hverken tett eller nøye, for det har Fafo allerede gjort. Her kan Regjeringen bare gå inn å bestemme at matmomsen skal reduseres, for å hjelpe de som har minst allerede!