I går kveld, på frigjøringsdagen 8. mai, sendte NRK1 på sen kveldstid programmet Nordlands Jeanne d'Arc. En sentral person i programmet var Birger Sjøberg. I programmet omtales han som en «notorisk svindler».

Han het egentlig Nils Berdal, født i Åfjord i 1905. Etter et brokete periode i Norge bodde han i Sverige og deltok i Finlands-krigen før han tok seg over til Skotland og gjorde lynkarriere i Kompani Linge.

Churchill fikk under krigen en vill idé om å få Hitler til at tro at de allierte planla angrep mot Norge, spesielt mot Mosjøenområdet, for å avskjære Hitlers muligheter nordover. Kaptein Sjøberg fikk en sentral rolle her.

I Mosjøen møtte han Liv Gunnes. Selv om begge var gift/forlovet ble det en kjærlighetshistorie som endte med giftemål i London i 1943. Liv levde et dobbeltliv som britisk agent i Mosjøen, Birger hadde en sentral rolle i forsøket på å distrahere Hitler.

«Birger» ble drept i kamp i Vefsn, 9. juni. 1944. I 1947 traff enka Liv motstandsmannen Jens Chr Hauge. Han forelsket seg i Liv, skilte seg fra sin kone og giftet seg med enken etter krigshelten ved Mosjøen.

Lokalhistoriemiljøet i Mosjøen har gjentatte ganger prøvd å få fram denne historien på Hjemmefrontmuseet i Oslo, uten å lykkes. I stedet har de skrevet boka «Kapteinen - hvem var han». Det er også en lang tradisjon ved Mosjøen med minnemarsjen «Sjøberg-marsjen».

Jeg ble kjent med saken i forbindelse med bokutgivelsen og har bidratt med bilde av mannen fra Brevoldsamlingen, trykt i boka. Jeg har siden arbeidet med denne historien, sammen med historier til flere åfjordinger som gjorde en stor innsats under krigen uten å ha blitt hedret for det.

Hjemmefrontledelsen har vært flinke til å fortelle om sin egen innsats under krigen. Dessverre har de bevisst holdt historien til mange som virkelig gjorde en innsats for et fritt Norge nede. Etter programmet i går kveld, der sønnen til Jens K. Hauge også hadde en sentral kommentarplass, sitter jeg igjen med karakteristikken om Nils Berdal som «notorisk svindler».

Det fortjener ikke Nils. Nils Berdal ofret livet sitt for det han trodde på. Hans innsats er ikke verdsatt.